IntegritySyndicate.com

Phục hồi Cơ đốc giáo Tông đồ vào thế kỷ thứ nhất
IntegritySyndicate.com

IntegritySyndicate.com

Integrity Syndicate - Phục hồi Cơ đốc giáo Tông đồ vào thế kỷ thứ nhất
Tín điều

Tình yêu đến trước

Chúa là Tình yêu. Xin cho tình yêu thương của Đức Chúa Trời được trọn vẹn trong chúng ta để chúng ta thực sự là môn đồ của Đấng Christ. Tìm hiểu thêm "Tình yêu đến trước"

Phúc âm Công vụ

Phúc âm của Công vụ là Phúc âm của Chúa Giê-xu Christ theo sách Công vụ. Tìm hiểu thêm "Phúc âm Công vụ"

Không theo luật

Không phải vô luật pháp trước mặt Đức Chúa Trời nhưng dưới luật pháp của Đấng Christ, 1Cor 9: 20-21 Tìm hiểu thêm "Không theo luật"

Đức Chúa Trời và Cha

Có một Đức Chúa Trời là Cha, là Đấng muôn vật và chúng ta hiện hữu (1Cor 8: 5-6) Tìm hiểu thêm "Một Đức Chúa Trời và Cha"

Chúa Giêsu, Đấng Mêsia

Có một người trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, Đấng Christ Jesus, người đã tự hiến mình làm giá chuộc cho tất cả mọi người. (1Tim 2: 5-6) Tìm hiểu thêm "Chúa Giêsu, Đấng Mêsia"

Sự sống, cái chết và hy vọng cứu rỗi

Con cái của Đức Chúa Trời rên rỉ trong lòng háo hức chờ đợi được nhận làm con nuôi - hy vọng về sự phục sinh Tìm hiểu thêm "Sự sống, cái chết và hy vọng cứu rỗi"

Sự ăn năn

Tiêu chuẩn của các Sứ đồ về sự ăn năn - Hãy ăn năn và tin vào Phúc âm Tìm hiểu thêm "Ăn năn"

Cầu nguyện là cần thiết

Tổng quan về tầm quan trọng của việc cầu nguyện với các hướng dẫn về cách chúng ta nên cầu nguyện Tìm hiểu thêm "Cầu nguyện là cần thiết"

Kiên trì đến cùng

Tôi coi mọi thứ là mất mát vì giá trị vượt trội của việc biết Chúa Giê-su Christ, Chúa tôi (Phi-líp 3: 8) Tìm hiểu thêm "Kiên trì đến cùng"

Chào mừng bạn đến với Integrity Syndicate

Nguồn

 

Đơn nguyên Kinh thánh

Các bài viết sau đây đề cập đến các chủ đề liên quan đến nền tảng của Chủ nghĩa Nhất thể trong Kinh thánh. 

Cơ sở của Kinh thánh

Vấn đề với Mark

Hiểu các vấn đề khác nhau liên quan đến Phúc âm Mark Tìm hiểu thêm "Vấn đề với Mark"

Vấn đề với Matthew

Hiểu các vấn đề khác nhau liên quan đến Phúc âm được gọi là Ma-thi-ơ Tìm hiểu thêm "Vấn đề với Matthew"

Lu-ca-Acts Primacy

Trường hợp giữ Lu-ca-Công-vụ làm nhân chứng chính của Cơ đốc giáo Tông đồ Tìm hiểu thêm "Lu-ca-Acts Primacy"

Sự tín nhiệm của Ma-thi-ơ Phần 2: Những mâu thuẫn của Ma-thi-ơ

Ví dụ về sự mâu thuẫn của Ma-thi-ơ với các tường thuật phúc âm khác được cung cấp. Những đoạn văn có vấn đề bổ sung cũng được tóm tắt sau những mâu thuẫn. Tìm hiểu thêm "Sự tín nhiệm của Ma-thi-ơ Phần 2: Những mâu thuẫn của Ma-thi-ơ"

Độ tin cậy của Ma-thi-ơ Phần 3: Ma-thi-ơ 28:19

Công thức báp têm ba ngôi cuối sách Ma-thi-ơ có lẽ không phải là nguyên bản của Ma-thi-ơ. Bằng chứng bao gồm các trích dẫn của Eusebius và nhiều tài liệu tham khảo Tìm hiểu thêm "Sự đáng tin cậy của Ma-thi-ơ Phần 3: Ma-thi-ơ 28:19"

Tân ước viết bằng tiếng Hy Lạp

Bằng chứng là Tân Ước được viết bằng tiếng Hy Lạp chứ không phải bằng tiếng Do Thái hay tiếng Aram. Tìm hiểu thêm "Tân Ước được viết bằng tiếng Hy Lạp"