Phục hồi Cơ đốc giáo Tông đồ vào thế kỷ thứ nhất
Sự ăn năn
Sự ăn năn

Sự ăn năn

Lời rao giảng về sự ăn năn 

Giáo lý cơ bản nhất của Đấng Christ là nền tảng của sự ăn năn từ những việc làm đã chết và của đức tin đối với Đức Chúa Trời. (Hê-bơ-rơ 6: 1) Giăng, con trai của Xa-cha-ri và là tiền thân của Đấng Christ, đã tuyên bố làm báp têm ăn năn. (Lu-ca 3: 3) Chúa Giê-su đến công bố phúc âm của Đức Chúa Trời rằng: “Thời kỳ đã mãn, nước Đức Chúa Trời đã ở trong tầm tay, hãy ăn năn và tin nhận Phúc âm”. (Mác 1:15) Ngài sai các môn đồ đi rao truyền nước Đức Chúa Trời và rao giảng rằng mọi người nên ăn năn. (Lu-ca 9: 1-2) Và khi được tôn lên bên hữu Đức Chúa Trời, các Sứ đồ công bố cùng một Phúc âm rằng: “Hãy ăn năn và làm báp têm cho mọi người trong anh em nhân danh Chúa Giê-xu Christ để được tha tội, và bạn sẽ nhận được ân tứ của Chúa Thánh Thần ”. (Công-vụ 2:38) Đối với dân ngoại cũng như người Do Thái, Đức Chúa Trời đã ban cho sự ăn năn để được sống. (Công-vụ 11:18) Vì nhân danh Chúa Giê-su, sự ăn năn và sự tha tội được rao truyền cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem. (Lu-ca 24:47) Lòng nhân từ của Đức Chúa Trời nhằm dẫn chúng ta đến sự ăn năn. (Rô-ma 2: 4) Chúa kiên nhẫn đối với chúng ta, không mong muốn bất cứ ai bị hư mất, nhưng tất cả đều nên ăn năn. (2 Phi-e-rơ 3: 9) Tuy nhiên, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm, đất và các công việc được thực hiện trên đó sẽ bị phơi bày. (2 Phi-e-rơ 3:10) Trời và đất hiện đang tồn tại được cất vào lửa, được giữ cho đến ngày phán xét và hủy diệt kẻ vô đạo. (2 Phi-e-rơ 3: 7)

Đức Chúa Trời sẽ phán xét thế giới trong sự công bình

Đức Chúa Trời ra lệnh cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn vì Ngài đã ấn định một ngày mà Ngài sẽ xét xử thế gian trong sự công bình bởi một người mà Ngài đã chỉ định, và điều này Ngài đã bảo đảm cho tất cả mọi người bằng cách làm cho người ấy sống lại từ cõi chết. (Công-vụ 17: 30-31) Trừ khi chúng ta ăn năn, bất kể mức độ tội lỗi của mình ra sao, chúng ta cũng sẽ bị chết cùng với kẻ ác. (Lu-ca 13: 5) Để thoát khỏi cơn thịnh nộ sắp đến, chúng ta phải kết quả bằng cách ăn năn. (Lu-ca 3: 7-8) Ngay cả bây giờ rìu đã được đặt vào gốc cây. Vì vậy, mọi cây không sinh trái tốt đều bị chặt và ném vào lửa. (Lu-ca 3: 9) Chúa Giê-su là Đấng làm phép báp têm trong Đức Thánh Linh và bằng lửa. Anh ta cầm chiếc nĩa có thắng để dọn sàn tuốt và gom lúa mì vào kho thóc của mình, nhưng chiếc trấu anh ta sẽ đốt bằng ngọn lửa không thể dập tắt được. (Lu-ca 3: 16-17) Những ai có tấm lòng cứng rắn và không ăn năn sẽ tích trữ sự phẫn nộ cho mình vào ngày thịnh nộ khi sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời sẽ được tiết lộ. (Rô-ma 2: 5) Ngài sẽ làm cho mỗi người tùy theo công việc của mình; đối với những ai bằng lòng kiên nhẫn trong việc làm tốt, tìm kiếm vinh quang và danh dự và sự bất tử, thì Ngài sẽ ban sự sống đời đời; Còn những kẻ hay tranh cãi, không tuân theo lẽ thật mà làm điều gian ác, thì sẽ nổi cơn thịnh nộ và thịnh nộ. (Rô-ma 2: 7-8)

Ăn năn là chết đối với tội lỗi

Cái mà bạn gieo sẽ không sống lại trừ khi nó chết. (1 Cô-rinh-tô 15:36) Khi ăn năn, chúng ta coi mình đã chết vì tội lỗi và còn sống với Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-su Christ. (Rô-ma 6:10) Vì tất cả chúng ta, những người chết với Đấng Christ và chịu phép báp têm nhân danh Chúa Giê-su, đều được báp-têm trong sự chết của Ngài. (Rô-ma 6: 3) Vì vậy, chúng tôi được chôn cùng với ngài bằng phép báp têm cho đến chết, để giống như Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại nhờ vinh quang của Đức Chúa Cha, thì chúng tôi cũng có thể bước đi trong sự sống mới. (Rô-ma 6: 4) Bây giờ, nếu đã chết với Đấng Christ, chúng ta tin rằng mình cũng sẽ sống với Ngài. (Rô-ma 6: 8) Vì vậy, chúng ta không được để tội lỗi ngự trị trong thân xác phàm nhân của mình. (Rô-ma 6:12) Và chúng ta không phải trình diện tội lỗi như công cụ cho sự không công bình, nhưng đối với Đức Chúa Trời như những người đã được đưa từ sự chết sang sự sống, và các chi thể của chúng ta trở nên công bình. (Rô-ma 6:13)

Đi trong ánh sáng

Đức Chúa Trời là ánh sáng, và trong Ngài không có bóng tối nào cả. (1 Giăng 1: 5) Nếu nói rằng chúng ta có mối tương giao với Ngài khi đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không thực hành lẽ thật. (1 Giăng 1: 6) Nếu chúng ta bước đi trong sự sáng, như Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta thông công với nhau, và huyết của Chúa Giê-su tẩy sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi. (1 Giăng 1: 7) Chúng ta là nô lệ của kẻ mà chúng ta vâng lời, hoặc tội lỗi dẫn đến sự chết hoặc sự vâng lời dẫn đến sự công bình. (Rô-ma 6:16) Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì những người đã từng là nô lệ của tội lỗi giờ đây đã trở nên vâng phục từ tận trái tim theo tiêu chuẩn của sự dạy dỗ mà họ đã cam kết, (Rô-ma 6:17) và đã được thả tự do. từ tội lỗi, đã trở thành nô lệ của lẽ phải. (Rô-ma 6:18) Là tôi tớ của Đức Chúa Trời, hoa trái mà chúng ta nhận được dẫn đến sự nên thánh và cuối cùng là sự sống đời đời. (Rô-ma 6:22)

Chết vì tội lỗi và sống trong Thánh Linh

Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh cho những ai vâng lời Ngài. (Công-vụ 5:32) Khi tin tưởng, chúng ta được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh đã hứa, là bảo chứng cho cơ nghiệp của chúng ta cho đến khi chúng ta có được quyền sở hữu nó. (Ê-phê-sô 1: 13-14) Đấng Christ đã hoàn thành lời hứa, 'Giăng làm báp-têm bằng nước, nhưng anh em sẽ làm báp-têm bằng Đức Thánh Linh'. (Công-vụ 11:16) Chính Người làm phép rửa bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. (Lu-ca 3:16) Quả thật, Thánh Linh mà chúng ta nhận được là lời tuyên bố của chúng ta về việc chúng ta được nhận làm con của Đức Chúa Trời, Đấng mà chúng ta kêu lên “Abba! Cha!" (Rô-ma 8:15) Vì nếu Đấng Christ ở trong bạn, thì dù thân thể đã chết vì tội lỗi, nhưng Thánh Linh là sự sống vì sự công bình. (Rô-ma 8:10) Chúng ta được rửa sạch, được thánh hóa, được xưng công bình nhân danh Chúa Giê-su Christ và bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta. (1 Cô-rinh-tô 6:11) Trừ khi được sinh lại, người đó không thể nhìn thấy vương quốc của Đức Chúa Trời. (Giăng 3: 3) Chính Thánh Linh ban sự sống. (Giăng 6:63) Trừ khi được Thánh Linh sinh ra, người đó không thể vào vương quốc của Đức Chúa Trời. (Giăng 3: 5) Những người thờ phượng thật sẽ thờ phượng Cha trong Thần Khí và lẽ thật. (Giăng 4:24)

Vâng lời đến cùng

Trong sự thánh hóa của Thánh Linh, Đức Chúa Trời đã định chúng ta vâng phục Đức Chúa Jêsus Christ và rảy huyết Ngài. (1 Phi-e-rơ 1: 2) Chúng ta phải tẩy sạch mọi ô uế về thể xác và tinh thần, khiến sự thánh khiết trở nên trọn vẹn trong sự kính sợ Đức Chúa Trời, thực hiện sự cứu rỗi của chính mình với sự sợ hãi và run rẩy. (2 Cô-rinh-tô 7: 1) Giống như những đứa trẻ sơ sinh, chúng ta lớn lên để được sự cứu rỗi theo đuổi sự công bình, tin kính, đức tin, tình yêu thương, sự kiên định, dịu dàng trong việc chiến đấu tốt đẹp của đức tin và nắm lấy sự sống vĩnh cửu mà chúng ta đã được kêu gọi. (1 Ti-mô-thê 6: 11-12) Chúng ta không nên chậm chạp, nhưng hãy bắt chước những người nhờ đức tin và sự kiên nhẫn mà thừa hưởng những lời hứa. (Hê-bơ-rơ 6:12) Chú ý đến lời kêu gọi sự chịu đựng của các thánh đồ, những người tuân giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin của họ nơi Chúa Giê-su. (Khải-huyền 14:12) Vì chúng ta được thông phần trong Đấng Christ, nếu thực sự chúng ta giữ vững lòng tin ban đầu của mình cho đến cùng. (Hê-bơ-rơ 3:14) Nhiều người sẽ bị ghét vì danh Ngài, nhưng ai kiên trì đến cùng sẽ được cứu. (Mác 13:13)

Chấp hành sự ăn năn

Chúa Giê-su đã học được sự vâng phục qua những gì ngài phải chịu đựng. (Hê-bơ-rơ 5: 8) Và được hoàn thiện, ngài trở thành nguồn cứu rỗi đời đời cho tất cả những ai vâng lời ngài. (Hê-bơ-rơ 5: 9) Ai tin Con thì được sự sống đời đời; ai không vâng lời Con sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy. (Giăng 3:36) Trong ngọn lửa rực cháy, sự báo thù sẽ giáng lên những người không biết Đức Chúa Trời và những người không tuân theo phúc âm của Chúa Giê-su, Chúa chúng ta. (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1: 8) Một người được xưng công bình bởi việc làm chứ không phải chỉ bởi đức tin. (Gia-cơ 2:24) Đức tin tự nó, nếu không có tác dụng, thì đức tin đã chết. (Gia-cơ 2:17) Vì thể xác không có thần khí đã chết, thì đức tin ngoài việc làm cũng chết. (Gia-cơ 2:26) Nếu chúng ta từ bỏ tình yêu ban đầu, Chúa Giê-su sẽ đến và loại bỏ vị trí của chúng ta, trừ khi chúng ta ăn năn. (Khải-huyền 2: 5) Nhiều người hâm mộ, không nóng cũng không lạnh, nên anh ta sẽ nhổ chúng ra khỏi miệng. (Khải-huyền 3:16) Họ nói rằng: Tôi giàu có, tôi đã thịnh vượng, và tôi không cần gì cả, không nhận ra rằng họ khốn khổ, đáng thương, nghèo khó, mù lòa và trần truồng. Hãy sốt sắng và ăn năn. (Khải Huyền 3: 17-19)

Trái của điều bất chính so với trái của Thánh Linh

Kẻ bất chính sẽ không thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. Đừng để bị lừa dối: những kẻ vô luân, cũng không thờ thần tượng, không ngoại tình, trộm cướp, cũng không tham lam, say rượu, cũng không phải kẻ phục hưng, cũng không phải kẻ lừa đảo sẽ được thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. (1 Cô-rinh-tô 6: 9-10) Những việc làm của xác thịt được thể hiện rõ ràng: vô luân, không trong sạch, nhục dục, thờ hình tượng, ma thuật, thù hằn, xung đột, ghen tị, giận dữ, ganh đua, bất hòa, chia rẽ, đố kỵ, say xỉn, hoan lạc, và những thứ như thế này. Những người làm những việc như vậy sẽ không được thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. (Ga-la-ti 5: 19-21) Chớ có nói bậy, nói bậy, đùa cợt thô thiển, mà hãy tạ ơn. (Ê-phê-sô 5: 4) Vì bạn có thể chắc chắn về điều này, rằng tất cả những ai dâm dục vô đạo đức hoặc không trong sạch, hoặc thèm muốn đều không có cơ nghiệp trong vương quốc. (Ê-phê-sô 5: 5) Chớ ai lừa dối bạn bằng những lời trống rỗng, vì những điều này, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng xuống những con trai không vâng lời. (Ê-phê-sô 5: 6) Vì vậy, đừng kết hợp với họ; vì đã có lúc bạn là bóng tối, nhưng bây giờ bạn là ánh sáng trong Chúa - Hãy bước đi như những đứa trẻ của ánh sáng. (Ê-phê-sô 5: 7-8) Đừng tham gia vào những công việc thiếu sáng suốt của bóng tối, mà hãy phơi bày chúng. (Ê-phê-sô 5:11) Qua điều này, rõ ràng ai là con Đức Chúa Trời, ai là con của ma quỷ: ai không thực hành sự công bình, thì không thuộc về Đức Chúa Trời, cũng không phải là người không yêu thương anh em mình. (1 Giăng 3:10) Nếu chúng ta sống bởi Thánh Linh, thì chúng ta cũng hãy bước đi bởi Thánh Linh. (Ga-la-ti 5:25) Trái của Thánh Linh là yêu thương, vui vẻ, bình an, nhẫn nại, nhân từ, tốt lành, trung tín, dịu dàng, tự chủ; Không có luật lệ nào chống lại điều đó. (Ga-la-ti 5: 22-23)

Chúng ta được lệnh yêu

Không có điều răn nào khác lớn hơn những điều răn này: 'Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết linh hồn, hết sức lực, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.' Thứ hai là thế này: 'Bạn phải yêu người lân cận như chính mình.' (Mác 12: 30-31) Thật vậy, chúng ta phải yêu kẻ thù của mình và làm điều tốt cho kẻ ghét chúng ta, phần thưởng cho chúng ta sẽ rất lớn, và chúng ta sẽ là con trai của Đấng Tối Cao. (Lu-ca 6:35) Chẳng nợ ai, ngoại trừ yêu thương nhau, vì kẻ yêu người khác đã làm trọn luật pháp vì cả luật pháp được ứng nghiệm trong một lời: “Anh em hãy yêu người lân cận như chính mình.” (Rô-ma 13: 8-9) Ai không yêu thương thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. (1 Giăng 4: 8) Nếu chúng ta yêu nhau, Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và tình yêu thương của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. (1 Giăng 4:12) Đây là điều răn của Ngài, đó là chúng ta tin danh Con Ngài là Chúa Giê-su Christ và chúng ta yêu thương nhau. (1 Giăng 3:23) Mục tiêu của trách nhiệm của chúng tôi là tình yêu thương xuất phát từ trái tim trong sáng, lương tâm tốt và đức tin chân thành. (1 Ti-mô-thê 1: 5) Chúng ta biết rằng chúng ta đã thoát khỏi sự chết để được sống, vì chúng ta yêu. Ai không yêu thì ở trong cái chết. (1 Giăng 3:14)

Bỏ cái cũ và mặc cái mới

Chúng ta không còn phải bước đi như những người bước đi trong sự hư vô của trí óc và bị mù mờ trong sự hiểu biết của họ, bị xa lánh sự sống của Đức Chúa Trời vì sự ngu dốt trong họ, vì sự chai cứng của trái tim họ. (Ê-phê-sô 4: 17-18) Họ trở nên nhẫn tâm và tự bỏ mình để thực hành mọi loại ô uế. (Ê-phê-sô 4:19) Nhưng đó không thực sự là con đường của Đấng Christ! - (Ê-phê-sô 4:20), giả sử rằng bạn đã nghe về ngài và được dạy dỗ trong ngài (Ê-phê-sô 4:21), hãy dẹp bỏ con người cũ của mình, điều này thuộc về lối sống cũ của bạn và bị hư hỏng bởi những ham muốn lừa dối, (Ê-phê-sô 4:22) và để được đổi mới theo tinh thần của tâm trí bạn, (Ê-phê-sô 4:23) và mặc lấy con người mới, được tạo ra theo giống của Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh khiết thực sự. (Ê-phê-sô 4:24) Theo sự mặc khải về sự bí ẩn đã được giữ kín từ lâu (Rô-ma 16:25) nhưng nay đã được tiết lộ và được mọi dân tộc biết đến; mệnh lệnh của Đức Chúa Trời đời đời của chúng ta để mang lại sự vâng phục của đức tin. (Rô-ma 16:26) Chúa Giê-su đã đến để mở mắt chúng ta, để chúng ta từ tối tăm ra ánh sáng và từ quyền lực của Sa-tan trở thành Đức Chúa Trời, hầu cho chúng ta được tha tội và có một chỗ trong số những người được thánh hóa bởi đức tin nơi Ngài. . (Công-vụ 26:18) Vì nhờ ân điển mà chúng ta được cứu nhờ đức tin. Và đây không phải là việc của riêng chúng tôi; nó là món quà của Chúa. (Ê-phê-sô 2: 8) Vì vậy, vì được xưng công bình bởi đức tin, nên chúng ta được bình an với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-su Christ. (Rô-ma 5: 1) Nhờ đức tin, chúng ta cũng được đức tin tiếp cận với ân sủng này mà chúng ta đang đứng, và chúng ta vui mừng trong hy vọng về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. (Rô-ma 5: 2) Nhờ đức tin mà chúng ta là con trai của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. (Ga-la-ti 3:26) Trong đức tin, chúng ta háo hức chờ đợi hy vọng về sự công bình. (Ga-la-ti 5: 5) Nơi Chúa Giê-su Christ không có gì xứng đáng, nhưng chỉ có đức tin hoạt động qua tình yêu thương. (Ga-la-ti 5: 6)

Sự công bình bởi đức tin

Cuộc sống của một người không bao gồm sự dư dật của tài sản của mình. (Lu-ca 12:15) Sự công bình của Đức Chúa Trời được bày tỏ từ đức tin vì đức tin, như lời chép: “Người công bình sẽ sống bởi đức tin.” (Rô-ma 1:17) Sự công bình của Đức Chúa Trời là nhờ đức tin nơi Chúa Giê-su Christ dành cho tất cả những ai tin. (Rô-ma 3:22) Vì không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời mà không có đức tin như người ta nói, “nhưng người công bình của tôi sẽ sống bởi đức tin, và nếu người ấy co lại, thì linh hồn tôi chẳng vui vẻ gì với người ấy.” (Hê-bơ-rơ 10:38) Những ai thu mình lại sẽ bị tiêu diệt, nhưng những ai có đức tin thì giữ được linh hồn. (Hê-bơ-rơ 10:39) Bằng cách từ chối lương tâm tốt, một số người đã khiến đức tin của họ bị đắm (1 Ti-mô-thê 1:19) và do đó phải chịu sự lên án vì đã từ bỏ đức tin trước đây của họ. (1 Ti-mô-thê 5:12) Nhiều người nghe tin mừng, nhưng những người lắng nghe tin mừng trừ khi thông điệp được kết hợp bởi đức tin, nếu không thì điều đó chẳng ích lợi gì. (Hê-bơ-rơ 4: 2) Nếu ai đến với Đấng Christ mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em, kể cả mạng sống của mình, thì không được làm môn đồ Ngài. (Lu-ca 14:26) Bất cứ ai không từ bỏ tất cả những gì mình có thì không thể là môn đồ của Ngài. (Lu-ca 14:33) Ai tìm cách bảo toàn mạng sống mình, thì sẽ mất, nhưng ai mất mạng sống thì sẽ được cứu. (Lu-ca 17:33)

Hãy ăn năn và quay đầu lại

Vì Chúa Giê-xu đã được tôn lên bên hữu Đức Chúa Trời và đã nhận được lời hứa của Đức Thánh Linh từ Đức Chúa Cha (Công vụ 2:33), chúng ta được ban cho điều răn, “Hãy ăn năn và làm báp têm cho mọi người trong anh em nhân danh Chúa Giê-xu. Chúa Giê-su Christ vì sự tha thứ tội lỗi của anh em, và anh em sẽ nhận được ân tứ của Đức Thánh Linh ”. (Công vụ 2:38) Lời hứa dành cho tất cả những ai ở xa, tất cả những người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta kêu gọi chính mình. (Công vụ 2:39) Vì vậy, hãy ăn năn và quay lại để tội lỗi của bạn có thể được xóa bỏ, (Công vụ 3:19) để thời gian sảng khoái có thể đến từ sự hiện diện của Chúa, và Ngài có thể sai Đấng Christ đã chỉ định cho bạn. , Chúa Giê-xu, (Công vụ 3:20) người mà thiên đàng phải tiếp nhận cho đến khi khôi phục lại mọi điều mà Đức Chúa Trời đã phán bởi miệng các tiên tri thánh của Ngài từ lâu. (Công vụ 3:21)