IntegritySyndicate.com

Phục hồi Cơ đốc giáo Tông đồ vào thế kỷ thứ nhất
IntegritySyndicate.com
Tất cả bài viết

Kiểm soát ảnh hưởng - Chúa Thánh Thần là gì

Chúa Thánh Thần là hơi thở hay gió của Đức Chúa Trời. Đó là ảnh hưởng kiểm soát của Thiên Chúa tương tác với con người và thế giới. Nhờ Chúa Thánh Thần, “bàn tay của Thiên Chúa” ở trên chúng ta và Thánh Thần tượng trưng cho “ngón tay” của Thiên Chúa. Bằng nhiều cách khác nhau, Đức Thánh Linh biểu lộ quyền năng của Đức Chúa Trời để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời.