Phục hồi Cơ đốc giáo Tông đồ vào thế kỷ thứ nhất
IntegritySyndicate.com
Tín điều

Tín điều

Tín điều

Các Tín Điều (Học thuyết Các Sứ đồ) cung cấp một cái nhìn tổng quan về các nguyên tắc cơ bản của niềm tin và thực hành Cơ đốc. Chúng được sắp xếp hợp lý và dựa trực tiếp vào các tham chiếu trong Kinh thánh để cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn và chi tiết về Cơ đốc giáo.

Tình yêu chân lý và tinh thần, liêm chínhsyndicate.com

Tình yêu đến trước

Chúa là Tình yêu. Xin cho tình yêu thương của Đức Chúa Trời được trọn vẹn trong chúng ta để chúng ta thực sự là môn đồ của Đấng Christ.

Tìm hiểu thêm
Hình ảnh Thập tự giá để ăn năn - Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si và là Tin Mừng

Chúa Giêsu, Đấng Mêsia

Có một người trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, Đấng Christ Jesus, người đã tự hiến mình làm giá chuộc cho tất cả mọi người. (1Tim 2: 5-6)

Tìm hiểu thêm

Danh sách phát trên YouTube của các bài viết về Niềm tin