Phục hồi Cơ đốc giáo Tông đồ vào thế kỷ thứ nhất
Chúa Giêsu, Đấng Mêsia
Chúa Giêsu, Đấng Mêsia

Chúa Giêsu, Đấng Mêsia

Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si

Vào thời điểm thích hợp, Đức Chúa Trời đã dấy lên tôi tớ của Ngài là Chúa Giê-su (Yeshua) để biến dân sự khỏi sự gian ác của họ, (Công vụ 3:26) như Môi-se đã nói: “Chúa, Đức Chúa Trời ngươi, sẽ dấy lên cho ngươi một đấng tiên tri giống như ta. . Bạn phải lắng nghe bất cứ điều gì anh ấy nói với bạn. Và mọi linh hồn không nghe lời tiên tri đó sẽ bị tiêu diệt khỏi dân sự. ”(Cv 3: 22-23) Người là người được Thiên Chúa chọn, là người con mà Thiên Chúa truyền cho chúng ta phải nghe theo. (Lu-ca 9:35) Ngài đến để mở mắt chúng ta, để chúng ta từ tối tăm ra ánh sáng và từ quyền lực của Sa-tan trở thành Đức Chúa Trời, hầu cho chúng ta nhận được sự tha thứ tội lỗi và có một vị trí trong số những người được thánh hóa bởi đức tin nơi Ngài. . (Công-vụ 26:18) Và ông ra lệnh cho các nhân chứng của mình phải rao giảng cho dân chúng và làm chứng rằng ông là người được Đức Chúa Trời chỉ định làm quan xét xử kẻ sống và kẻ chết. (Công vụ 10:42)

Chúa Giê-su không làm gì theo thẩm quyền của mình, nhưng đã làm những điều đó như Chúa Cha đã dạy rằng: “Ta không tìm ý riêng ta, nhưng theo ý muốn của Đấng đã sai ta” (Giăng 5:30). Là người được Chúa Cha thánh hóa và sai xuống thế gian, Người không phạm tội gì khi nói rằng mình là một với Chúa Cha. (Giăng 10: 35-36) Và anh ấy đã hoàn thành công việc mà Cha đã giao cho anh ấy làm. (Giăng 17: 4) Tương tự như vậy, chúng ta nên một với Đức Chúa Trời, được trọn vẹn trong sự hiệp nhất, ngay cả khi Đấng Christ là một với Cha chứ không phải thuộc về thế gian này. (Giăng 17: 22-23)

Chúa Giê-xu là con người này đã được Đức Chúa Trời chứng thực bằng những công việc, những điều kỳ diệu và những dấu hiệu mà Đức Chúa Trời đã làm qua ông. (Công-vụ 2:22) Vì Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Chúa Giê-su thành Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và bằng quyền năng, Ngài đi khắp nơi làm điều thiện và chữa lành mọi người bị ma quỷ áp bức, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. (Công vụ 10:38) Ông đã bị xử tử, nhưng Đức Chúa Trời đã cho ông sống lại vào ngày thứ ba và cho phép ông xuất hiện. (Công vụ 2:32) Đã được giải cứu theo kế hoạch xác định và sự biết trước của Đức Chúa Trời, (Công vụ 2:23) giờ đây anh ta được tôn cao bên hữu Đức Chúa Trời (Công vụ 2:33), vì vậy Cha đã biến anh ta thành Chúa và Đấng Christ. . (Công-vụ 2:36) Thiên đàng đã tiếp nhận Ngài cho đến thời kỳ khôi phục mọi sự mà Đức Chúa Trời đã phán bằng miệng các tiên tri thánh của Ngài từ xa xưa. (Công vụ 3:21)

Đây là sự sống đời đời, để chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời thật duy nhất, và Đức Chúa Jêsus Christ mà Ngài đã sai đến. (Giăng 17: 3) Con Người được cất lên, hầu cho hễ ai tin Con ấy được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con trai duy nhất của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 3: 14-16) Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống. Không ai đến được với Cha, ngoại trừ Ngài. (Giăng 14: 6) Và không có danh nào khác dưới trời ban cho loài người mà chúng ta có thể được cứu. (Công-vụ 4:12) Trên Con Người, Đức Chúa Trời đã ấn định Ngài. (Giăng 6:27) Tất cả các nhà tiên tri làm chứng rằng tất cả những ai tin vào Ngài đều nhận được sự tha tội. (Công vụ 10:43)

Đức Chúa Trời là đấng cứu thế của chúng ta, mong muốn tất cả mọi người được cứu và hiểu biết lẽ thật. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và có một đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, đó là Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã tự hiến mình làm giá chuộc muôn người. (1 Ti-mô-thê 2: 4-6) Khi người hòa giải liên quan đến nhiều bên, và trong khi Đức Chúa Trời là một, (Ga-la-ti 3:20) Đấng Christ không tự tôn mình lên làm thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng được chỉ định bởi Đấng đã nói với anh ấy, "Con là con trai của mẹ, hôm nay mẹ đã sinh ra con". (Hê-bơ-rơ 5: 5) Vì mọi thầy tế lễ thượng phẩm được tuyển chọn trong số nam giới đều được bổ nhiệm để thay mặt nam giới trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời, để dâng quà tặng và của lễ đền tội. (Hê-bơ-rơ 5: 1) Chúa Giê-su, trung gian của giao ước mới, đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi bằng chính huyết của Ngài. (Khải Huyền 1: 5)

Như Chúa Cha hằng sống, Chúa Giêsu sống vì Chúa Cha, để ai đến với Người, sẽ được sống và sống lại trong ngày sau hết. (Giăng 6:57) Sắp đến giờ kẻ chết nghe tiếng con Đức Chúa Trời, kẻ nghe sẽ được sống. (Giăng 5:25) Vì Đức Chúa Trời ban sự sống cho kẻ chết và kêu gọi sự sống của loài người. không tồn tại, vì vậy ông đã ban cho đứa con trai cũng có sự sống trong chính mình để mang theo mình những người đã ngủ. (Giăng 5:26) Cha đã ban cho con trai mình quyền trên mọi loài xác thịt, để ban sự sống đời đời. (Giăng 17: 2) Và Ngài đã được ban cho quyền thi hành sự đoán phạt, vì Ngài là Con Người. (Giăng 5:27)

Người đàn ông đầu tiên, Adam, đã trở thành một linh hồn sống. Adam cuối cùng đã trở thành một linh hồn ban sự sống. (1 Cô-rinh-tô 15:45) Tội lỗi xâm nhập vào thế giới qua một người, và sự chết do tội lỗi, nên sự chết lây lan cho tất cả mọi người - ngay cả trên những người không phạm tội giống như tội của A-đam, là loại người. đã đến. (Rô-ma 5: 12-14) Nhờ sự bất tuân của một người mà nhiều người đã trở thành tội nhân, thậm chí nhờ sự vâng lời của một người mà nhiều người sẽ được trở nên công bình. (Rô-ma 5:19) Vì có người chết, nên kẻ chết cũng đã sống lại. Vì trong A-đam mọi người đều chết, nên trong Đấng Christ, mọi người sẽ được sống lại. (1 Cô-rinh-tô 15: 21-22) Vào thời điểm đã định, kẻ chết trong Đấng Christ sẽ không thể nào sống lại được; người phàm sẽ mặc lấy sự bất tử. (1 Cô-rinh-tô 15: 53-54) Giống như hình ảnh người trong bụi đất, chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh người trên trời. (1 Cô-rinh-tô 15:49)

Các tầng trời đã tồn tại từ lâu, và trái đất được hình thành bởi lời của Đức Chúa Trời. (2 Phi-e-rơ 3: 5) Ngay từ buổi sáng thế, lý trí đã ở cùng Cha và mọi vật đều nhờ đó mà tạo thành. (Giăng 1: 1-3) Vào thời sung mãn, qua Lời Đức Chúa Trời, sự sống đã được thể hiện, và sự sống này là sự sáng của con người. (Giăng 1: 4) Theo mục đích vĩnh cửu mà Đức Chúa Trời đã nhận ra trong Đấng Christ, Chúa chúng ta, chúng ta công bố kế hoạch của sự huyền nhiệm được che giấu trong các thời đại nơi Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng nên muôn vật, như một kế hoạch cho thời gian viên mãn để hiệp nhất mọi vật. đối với chính anh ta. (Ê-phê-sô 1: 9-10) Nhờ Lời Đức Chúa Trời, trời và đất hiện đang tồn tại được cất vào lửa, được giữ cho đến ngày phán xét và hủy diệt kẻ vô đạo. Chúa kiên nhẫn để thực hiện lời hứa của mình, không mong muốn bất kỳ ai bị hư mất, nhưng tất cả mọi người nên ăn năn. (2 Phi-e-rơ 3: 7-9)

Lời chứng của Chúa Giê-xu là tinh thần của lời tiên tri. (Khải-huyền 19:10) Ai được gọi là trung thành và chân thật, trong sự công bình, sẽ phán xét và gây chiến. (Khải-huyền 19:11) Tên mà ngài được gọi là Lời Đức Chúa Trời và các đạo binh trên trời sẽ theo ngài. Từ miệng Ngài sẽ ra một thanh gươm sắc bén để giáng xuống các nước, và Ngài sẽ cai trị họ. Anh ta sẽ giẫm lên bầu rượu trước cơn thịnh nộ của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng. (Khải-huyền 19: 13-15) Ngài phải trị vì cho đến khi dẹp được mọi kẻ thù nghịch dưới chân mình; bao gồm cả cái chết của chính nó. (1 Cô-rinh-tô 15: 25-26) Sau đó, kết thúc, khi Ngài giao vương quốc cho Đức Chúa Trời là Cha sau khi tiêu diệt mọi luật lệ, mọi quyền hành và quyền lực. (1 Cô-rinh-tô 15:24) Cuối cùng, khi mọi sự đều phục Ngài, thì chính Con cũng sẽ phải chịu Ngài là Đấng đặt mọi sự phải phục dưới mình, hầu cho Đức Chúa Trời ở trong mọi sự. (1 Cô-rinh-tô 15:28) Ngày của Chúa sẽ đến và các từng trời sẽ biến mất cùng với tiếng gầm rú, và các thân thể trên trời sẽ bị thiêu rụi và tan biến. (2 Phi-e-rơ 3:10) Nhưng theo lời hứa của Ngài, chúng ta đang chờ đợi trời mới và đất mới, nơi sự công bình ngự trị. (2 Phi-e-rơ 3:13)

Chúa Giê-xu là con đầu lòng trên mọi tạo vật. (Cô-lô-se 1:15) Đức Cha vui lòng hòa giải mọi sự với chính Ngài nhờ Ngài. (Cô-lô-se 1: 19-20) Chúng ta hiện hữu nhờ Chúa Giê-su Christ. (1 Cô-rinh-tô 8: 6) Vì Đức Chúa Trời đã đặt mọi sự phục tùng dưới chân Ngài. (1 Cô-rinh-tô 15:27) Ngài là con đầu lòng từ cõi chết, để rồi chính Ngài sẽ chiếm vị trí số một trong mọi sự. (Cô-lô-se 1:18) Anh ấy đã chết và trông thấy anh ấy còn sống mãi mãi, và có chìa khóa của Thần Chết và Thần Chết. (Khải-huyền 1: 17-18) Sư tử của chi tộc Giu-đa, gốc của Đa-vít, đã chiến thắng. (Khải-huyền 5: 5) Đối với Đấng đã làm nên vương quốc cho chúng ta, các thầy tế lễ đối với Đức Chúa Trời và Cha ngài, được vinh hiển và thống trị đời đời. (Khải-huyền 1: 6) Phước cho vua nhân danh Chúa mà đến! (Lu-ca 19:38)

Có một Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, Đấng muôn vật và chúng ta hiện hữu, và có một Chúa, Chúa Giê-xu Christ, là Đấng mà chúng ta hiện hữu. (1 Cô-rinh-tô 8: 6) Cha yêu thương con và đã giao mọi sự trong tay con. (Giăng 3:35) Ai tin con trai thì được sự sống đời đời; ai không vâng lời, con trai sẽ không thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn còn trên người. (Giăng 3:36) Ngay cả bây giờ, rìu vẫn được đặt ở gốc cây. Vì vậy, mọi cây không sinh trái tốt đều bị chặt và ném vào lửa. (Lu-ca 3: 9) Để được cứu khỏi thời đại bị kết án này và nhận được lời hứa của Đức Thánh Linh, chúng ta phải ăn năn và làm báp têm nhân danh Chúa Giê-su Christ để được xóa tội. (Công-vụ 2:38) Ngài là người làm báp têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. (Lu-ca 3:16) Nhờ ngài, chúng tôi được nhận làm con nuôi (Ga-la-ti 4: 4-5) và cơ nghiệp trong vương quốc sắp đến của Chúa chúng ta và của Đấng Christ của ngài, vì vậy chúng tôi rao giảng rằng: “Thời kỳ đã mãn, và Nước Đức Chúa Trời đang ở trong tầm tay, hãy ăn năn và tin vào phúc âm. ” (Mác 1:15)