Phục hồi Cơ đốc giáo Tông đồ vào thế kỷ thứ nhất
Lu-ca-Acts Primacy
Lu-ca-Acts Primacy

Lu-ca-Acts Primacy

Giới thiệu về Lu-ca-Acts Primacy

Lu-ca-Công-vụ là một tác phẩm gồm hai tập được viết bởi cùng một tác giả vào thế kỷ thứ nhất sau Mác và Ma-thi-ơ và theo quan điểm của cả hai. Nó bao gồm 27% Tân Ước và là nền tảng tốt nhất để hiểu Cơ đốc giáo vào thế kỷ thứ nhất vì nó cung cấp bằng chứng đáng tin cậy nhất về Chúa Kitô và các Tông đồ của Người. Đây là tài liệu tham khảo Tân Ước duy nhất đứng một mình cung cấp sự liên tục giữa chức vụ của Đấng Christ và chức vụ của các Sứ đồ của Ngài để đạt được sự đánh giá đủ rộng về các nguyên tắc cơ bản của sứ điệp Phúc âm và giáo lý Cơ đốc. Do đó, Lu-ca-Acts là tài liệu tham khảo tốt nhất để hiểu niềm tin và thực hành của Giáo hội sơ khai.

Lời mở đầu của Lu-ca và Công vụ

Mặc dù Phúc âm Lu-ca thực sự bắt đầu từ câu năm, nhưng bốn câu đầu tiên cung cấp cho chúng ta bằng chứng về tính xác thực của nó. Trong khi hầu hết Tân Ước được viết bằng tiếng Hy Lạp Koine thông thường, Luke 1: 1-4 được viết bằng tiếng Hy Lạp cổ điển, đẹp nhất được tìm thấy ở bất kỳ đâu trong thế giới cổ đại. Phong cách văn học chỉ dành cho những nhà văn Hy Lạp sành sỏi nhất. Một nhà triết học, nhà giáo dục hoặc nhà sử học trong thế giới cổ đại sẽ sáng tác phần mở đầu như vậy khi anh ta muốn tác phẩm được tôn trọng lớn nhất. Các nhà sử học nổi tiếng của Hy Lạp và La Mã đã làm điều này. 

Trong bốn câu đầu tiên của Phúc âm, Lu-ca đang nêu lên động cơ rõ ràng là duy trì mức độ chính xác cao nhất. Ông đảm bảo rằng Phúc Âm là một bộ sách lịch sử và văn học nghiêm túc. Anh ta gợi ý rằng Tin Mừng của anh ta nên cung cấp độ chính xác và độ tin cậy cao hơn phần còn lại. Động cơ là thu hút người đọc không phải bằng truyện ngụ ngôn, thần thoại hay hư cấu. Xếp hạng là đưa ra một tài khoản có trật tự về người thật, sự kiện thực và địa điểm thực. Ông muốn người đọc biết rằng ông đã biên soạn Phúc âm của mình với tiêu chuẩn chính trực cao nhất bằng cách cung cấp một tường thuật lịch sử dựa trên sự kiện được chứng minh bằng nhiều điểm tham chiếu có thể chịu được sự giám sát mà những người khác không thể.

Phúc âm của Lu-ca được gửi đến “Theophilus xuất sắc nhất” (Luke 1: 3). Cái tên Theophilus có thể được dịch là “người yêu của Chúa”. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra về vấn đề ai đang được giải quyết. Nhiều học giả có quan điểm rằng Tin Mừng đang được gửi đến một người cụ thể có lòng quý trọng cao nhưng không ai biết chắc. Truyền thống tước vị danh dự (học viện) cho rằng Theophilus không phải là một người, nhưng theo nghĩa Hy Lạp của từ Theophilus là “Bạn của Thiên Chúa” mà cả Luca và Công vụ đều dùng cho bất cứ ai phù hợp với mô tả đó. Theo truyền thống này, đối tượng mục tiêu của tác giả, là những tín đồ của thời đại. Theo nghĩa chung, nó liên quan đến một trong những người có tính chính trực cao có mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Theo đó, Theophilus là cái tên thân thương để tác giả gửi gắm đến độc giả. Đây là kiểu độc giả chủ yếu quan tâm đến lời giải thích chính xác về sự thật, cũng như có được sự chắc chắn (mức độ tin cậy cao nhất) về những điều được dạy. 

Lu-ca 1: 1-4 (ESV)

Nhân vì nhiều người đã thực hiện việc biên soạn một bản tường thuật về những điều đã được hoàn thành giữa chúng ta, giống như những người ngay từ đầu đã là nhân chứng và những người truyền bá lời đã giao chúng cho chúng ta, điều đó có vẻ tốt đối với tôi, họ đã theo dõi chặt chẽ mọi điều cho. một thời gian qua, để viết một tài khoản có trật tự cho bạn, Theophilus xuất sắc nhất, rằng bạn có thể chắc chắn về những điều bạn đã từng mặc dùt.

Công vụ 1: 1-2 (ESV)

Trong cuốn sách đầu tiên, O Theophilus, Tôi đã giải quyết tất cả những gì Chúa Giê-xu bắt đầu làm và dạy, cho đến ngày khi anh ấy được đưa lên, sau khi ngài đã ban các mệnh lệnh qua Đức Thánh Linh cho các sứ đồ mà ngài đã chọn.

Phao-lô được chứng nhận chức vụ tư tế Lu-ca-Acts

Lu-ca là Phúc âm duy nhất mà Phao-lô gọi là Kinh thánh. Có một số chỗ mà Phao-lô đề cập đến tài liệu chỉ có trong Phúc âm Lu-ca. Ông thực sự tham khảo tài liệu trong Lu-ca mà không có trong các sách Phúc âm khác và coi Lu-ca là “Kinh thánh”. Hơn nữa, Phao-lô dựa vào lời chứng của Lu-ca-Công-vụ để nhắc lại những điều cốt yếu của đức tin - trong cùng một ngữ cảnh, hai lần gọi nó là “Kinh thánh”. Phao-lô đưa ra lời tường thuật về Bữa Tiệc Ly của Chúa theo cách phù hợp với Lu-ca, nhưng không phù hợp với Mác / Ma-thi-ơ. Ở những nơi khác, Phao-lô vẽ ra những điểm tương đồng với nội dung mà Lu-ca không có trong các sách Phúc âm khác. Không có sách Phúc âm nào phù hợp với sự dạy dỗ của Phao-lô về Luật pháp như sách Lu-ca. Hơn nữa, có rất nhiều sự trùng hợp không dấu với những nhận xét của Phao-lô trong các thư tín của ông chứng thực tính hợp lệ của Công vụ. Theo đó, Phao-lô là nhân chứng đầu tiên và chính chứng thực tính ưu việt của Lu-ca Công-vụ. Trong tất cả các sách Phúc âm, ông có duyên với nó nhất là Luke.

Độ tin cậy lịch sử của Lu-ca-Acts

Tác giả của Lu-ca Công-vụ là nhà sử học và phê bình Cơ đốc đầu tiên đã thể hiện sự liêm chính và năng lực cao trong tác phẩm hai tập của mình. Tác giả, đã theo dõi mọi thứ trong một thời gian qua, đã cố gắng thiết lập hồ sơ một cách thẳng thắn để các tín đồ có thể tường trình một cách có trật tự và chắc chắn về những điều Chúa Giê-su và các sứ đồ của ngài dạy. Lu-ca-Công-vụ có thể được chứng minh là có độ tin cậy và chính xác lịch sử cao nhất so với các sách Phúc âm khác. Dựa trên điều này và những cân nhắc khác, sách Công vụ Lu-ca phải là tài liệu tham khảo chính của chúng ta về những điều cốt lõi của sứ điệp Phúc âm.

Tác giả là nhà văn Tân Ước duy nhất cũng viết sách Công vụ các sứ đồ: tường thuật lịch sử về sự truyền bá của Hội thánh đầu tiên và những gì các Sứ đồ đã rao giảng. Tác giả tuyên bố đã đi cùng các sứ đồ (Công vụ 16: 11-15). Đây là một yêu cầu khó thực hiện nếu nó có thể bị bác bỏ vào thời điểm đó. Việc sử dụng ngôn ngữ trong Lu-ca cao cấp hơn cho thấy rằng tác giả có một nền tảng kỹ thuật / y tế. Luke tuyên bố đã điều tra mọi thứ chặt chẽ ngay từ đầu. Và mức độ chi tiết mà anh ấy cung cấp chứng minh có nhiều thông tin lịch sử cụ thể hơn Mathew và Mark. Lu-ca là phúc âm Nhất lãm duy nhất có cấu trúc giống như một câu chuyện lịch sử, trong đó mọi thứ đều theo thứ tự thời gian. Luke-Acts cũng là chi tiết nhất trong ba phần liên quan đến các tài liệu tham khảo lịch sử. Độ tin cậy của nó có thể được bảo vệ mạnh mẽ trước những lời chỉ trích.

Mô hình Độ tin cậy của Lu-ca-Acts trang cung cấp các bài báo, video và tài liệu tham khảo sách Học thuật nhằm hỗ trợ độ tin cậy của Lu-ca-Công-vụ. Trang Trả lời sự phản đối của Lu-ca-Acts đề cập đến học thuật quan trọng nhằm vào Lu-ca và Công vụ và đưa ra phản ứng cho những phản đối cụ thể. 

Thứ tự của các sách Phúc âm khái quát

Lu-ca thừa nhận rằng trước đây nhiều người đã cố gắng biên soạn một câu chuyện và ông cảm thấy cần phải làm như vậy để các tín đồ có thể biết sự thật chính xác về những điều họ đã được dạy. (Lu-ca 1: 4) Học bổng Kinh thánh đã chứng minh rằng Lu-ca được viết sau cùng và được tiếp cận với Mác và Ma-thi-ơ khi soạn bài tường thuật của mình (xem Thứ tự của các sách Phúc âm). Lu-ca được viết sau khi cả Mác và Ma-thi-ơ và tác giả đã viết với Ma-thi-ơ như một tài liệu tham khảo và sửa đổi Ma-thi-ơ và Mác ở nhiều khía cạnh. Những sửa chữa của Lu-ca đối với Ma-thi-ơ và Mác được ghi lại trong các phần sau.

thứ tự của các sách phúc âm

Các cân nhắc khác đối với vị trí ưu tiên của Lu-ca-Acts

Lu-ca-Acts Primacy nhất quán với việc tập trung vào thông điệp phúc âm cốt lõi (các nguyên tắc cơ bản) và thiết lập những gì cần được nhấn mạnh như là giáo lý thiết yếu. Các tác phẩm ban đầu của Lu-ca-Công-vụ và Phao-lô không dễ bị học thuật phê bình gây nghi ngờ về tính chính xác lịch sử và quyền tác giả nhưng cũng đủ để truyền đạt những điều cần thiết để một người trở thành tín đồ. Chúng tôi tin rằng phương pháp luận này là cách tiếp cận khả thi nhất để bảo vệ đức tin Cơ đốc, xác định đâu là giáo lý thiết yếu, và để truyền giáo cho những người vô thần và những người ngoại đạo khác trong thời đại thông tin này. 

Vị thế ưu việt của Luke-Acts-Paul thể hiện sự cân bằng giữa các hình thức truyền thống và phi truyền thống của Cơ đốc giáo. Nền tảng cốt lõi này của truyền thống tông đồ được thể hiện rõ ràng trong giáo luật truyền thống đồng thời cũng mang tính suy đoán tối thiểu. Lu-ca-Công vụ tự nó đã đủ để truyền đạt những nguyên tắc cơ bản cốt lõi của đức tin Cơ đốc, cung cấp một bản tường thuật đáng tin cậy cho thấy sự liên tục giữa chức vụ và sự rao giảng của Đấng Christ và chức vụ và sự rao giảng của các Sứ đồ. Đây là phần duy nhất của Tân Ước có thể được tách ra khỏi mọi thứ khác khi cung cấp một cái nhìn tổng thể toàn diện về lời chứng thiết yếu của Đấng Christ và các Sứ đồ của Ngài. Để biết thêm chỉ dẫn, hãy xem Các cân nhắc khác đối với vị trí ưu tiên của Lu-ca-Acts.

Vấn đề với John

Phúc âm của Giăng không thể được coi là nguồn gốc cho sự sống và sự giảng dạy của Chúa Giê-su cùng thứ tự với sách Nhất quan. John không thể được coi là chính xác về mặt lịch sử vì nó thể hiện những mâu thuẫn nổi bật với các Tin Mừng Nhất Lãm, và có nhiều vấn đề liên quan đến sự tô điểm, mâu thuẫn, Quyền tác giả, niên đại, mục đích triết học, và những sai lệch khiến nó bị nghi ngờ như một nhân chứng nền tảng của Cơ đốc giáo Tông đồ trong đối lập với Lu-ca-Công-vụ. John, cũng như các thư tín của Johannine, thuộc về thời kỳ hậu sứ đồ (90-145 sau Công nguyên) và có thể là sản phẩm của đầu thế kỷ thứ 2.

Tổng quan về các vấn đề của Phúc âm thứ tư trái ngược với các Phúc âm khái quát được đưa ra trong John vs the Synoptics. Những điểm tô điểm chính của Giăng đối với các Phúc âm Nhất lãm được ghi lại trong Các tác phẩm bổ sung của John. Có rất nhiều mâu thuẫn với Giăng và các Sơ đồ khái quát được liệt kê và hiển thị trong Những mâu thuẫn của John. Bình luận của Origen về John cho thấy rõ ràng John mang tính biểu tượng hơn là lịch sử như thế nào. Cấu trúc văn học tàn phá của John, tiết lộ cách John được thiết kế cẩn thận. Lý do tại sao John là nguyên nhân của sự nhầm lẫn vô tận được cung cấp trong Sự nhầm lẫn do John gây ra. Học bổng quan trọng được cung cấp vào John và Triết học, Sự thay đổi của John, Quyền tác giả của John, Hẹn hò của John, Lỗi khi sử dụng P52 trong Lỗi hẹn hò của John p52, Vấn đề về Hẹn hò với John trước năm 100 sau Công nguyênTrạng thái tranh giành của John, đề cập đến tình trạng tranh chấp của John trong thế kỷ thứ hai. Các tài liệu tham khảo chính của Học bổng quan trọng được cung cấp kèm theo các trích dẫn hoặc dưới dạng liên kết sách với các đoạn trích sâu rộng trong Học bổng quan trọng của John.

Vấn đề với Matthew

Matthew có một số vấn đề đặt ra câu hỏi về độ tin cậy của nó. Đầu tiên, các ghi chú giới thiệu về Ma-thi-ơ được cung cấp liên quan đến tài liệu nguồn, quyền tác giả và cấu trúc. Lý thuyết Farrer cung cấp thêm lý do để giữ Matthew với sự hoài nghi gia tăng khi xem xét khả năng Luke đã loại trừ phần lớn nội dung khỏi Matthew. Những sửa sai của Lu-ca so với Ma-thi-ơ tài liệu về những nơi Lu-ca sửa chữa hoặc làm rõ cho Ma-thi-ơ. Những mâu thuẫn của Ma-thi-ơ đó là những mâu thuẫn rõ ràng nhất của Ma-thi-ơ với các sách Phúc âm khác. Các tác phẩm bổ sung của Matthew cũng được ghi lại tương ứng với các tuyên bố lịch sử, tuyên bố tiên tri và các câu khác có ý nghĩa giáo lý mà không được chứng thực ở bất kỳ nơi nào khác trong Tân Ước. Ngoài ra, bằng chứng được cung cấp chống lại cách diễn đạt truyền thống của Matthew 28: 19 liên quan đến công thức rửa tội ba ngôi chỉ ra nó có thể đã được thêm vào sau này. Học bổng quan trọng của Matthew cung cấp các tài liệu tham khảo chính về học bổng phê bình với các trích dẫn hoặc các đoạn trích sách mở rộng.

Vấn đề với Mark

Lu-ca đã kết hợp hầu hết Mác và thực hiện các chỉnh sửa và làm rõ khi cần thiết. Mark không thể hiện nhiều vấn đề như John và Matthew. Marcô không phải là một bản tường thuật lịch sử theo trình tự thời gian mà nhằm mục đích trở thành một cuốn sử như Luca. Trong quá trình sao chép và truyền tải, nhiều biến thể đã được thêm vào để Mark hài hòa nó với Matthew. Trong hai thế kỷ đầu, Marcô được sao chép ít thường xuyên hơn Ma-thi-ơ và Lu-ca và có rất ít bản viết tay bằng tiếng Hy Lạp chứng thực văn bản gốc. Các phiên bản của Mark cũng có những kết thúc khác nhau. Các học giả sử dụng các văn bản Latinh ban đầu của Mark để có dấu hiệu rõ ràng hơn về cách đọc nguyên bản của Mark. Những sửa chữa của Lu-ca đối với Mác ghi lại những trường hợp Lu-ca đã sửa chữa và làm sáng tỏ nhiều điều liên quan đến Mác. Học bổng quan trọng với các trích dẫn, tài liệu tham khảo và đoạn trích cũng được cung cấp liên quan đến Học bổng quan trọng của Mark