Phục hồi Cơ đốc giáo Tông đồ vào thế kỷ thứ nhất
Quà tặng của Chúa Thánh Thần
Quà tặng của Chúa Thánh Thần

Quà tặng của Chúa Thánh Thần

Chức vụ của Giăng Báp-tít và Chúa Giê-su

John the Baptist phủ nhận rằng ông là Đấng Christ nhưng nói rằng Đấng đến sau ông sẽ làm báp têm bằng Chúa Thánh Thần và lửa. (Lu-ca 3: 15-16) Khi Chúa Giê-su làm phép báp têm cho Giăng và đang cầu nguyện, thì các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh ngự xuống trên ngài trong hình hài thể xác. (Lu-ca 3: 21-22) Giăng đã làm chứng rằng trên Đấng Christ, ông đã thấy Sprit giáng thế và ở lại. (Giăng 1:32) Đây là bằng chứng cho thấy Chúa Giê-su là Đấng làm báp têm bằng Đức Thánh Linh và ngài là Con Đức Chúa Trời. (Giăng 1:34) Khi nhận được Đức Thánh Linh, Chúa Giê-su bắt đầu thánh chức khi ngài khoảng 30 tuổi. (Lu-ca 3:23) Ông tuyên bố: “Thánh Linh của Chúa ở trên tôi, vì Ngài đã xức dầu cho tôi để loan báo tin mừng cho người nghèo. Ngài đã sai tôi đi công bố quyền tự do cho những người bị giam cầm và khôi phục thị lực cho người mù, giải phóng quyền tự do cho những người bị áp bức, công bố năm hồng ân của Chúa ”. (Lu-ca 4: 18-19) Sau phép báp têm mà Giăng công bố, Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Chúa Giê-su thành Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và bằng quyền năng, và ngài ra tay làm điều thiện và chữa lành tất cả những ai bị ma quỷ áp bức, vì Đức Chúa Trời ở cùng ngài. (Công vụ 10: 37-38)

Chúng ta sẽ được rửa tội với phép rửa của anh ấy

Chúa Jêsus phán: "Chén ta uống các ngươi sẽ uống, và với phép rửa mà Ta chịu phép rửa, các ngươi sẽ được rửa tội." (Mác 10: 39-40) Ngài cũng nói: “Ai tin ta, thì làm việc ta làm; và những công việc lớn lao hơn những việc này sẽ làm, bởi vì ta đi đến cùng Cha. " (Giăng 14:12) Nếu những kẻ gian ác biết ban quà tốt cho con cái mình, thì Cha trên trời sẽ ban Đức Thánh Linh cho những ai cầu xin Ngài biết bao! (Lu-ca 11:13) Chúa Giê-su kêu lên: “Nếu ai khát, hãy đến cùng tôi và uống. (Giăng 7:37) Ai tin ta, như Kinh Thánh đã phán, 'Từ trong lòng sẽ chảy sông nước sống'. ”(Giăng 7:38) Ngài phán điều này về Thánh Linh, rằng những ai tin Ngài. phải nhận, vì Thánh Linh chưa được ban, bởi vì Chúa Giê-xu chưa được tôn vinh. (Giăng 7:39) Ngài nói: “Nếu yêu thương ta, thì sẽ tuân giữ các điều răn của ta. Và ta sẽ cầu xin Cha, và Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Giúp đỡ khác, để ở với các ngươi mãi mãi, ngay cả Thần lẽ thật, Đấng mà thế gian không thể nhận được. ” (Giăng 14: 15-16) Đấng Trợ giúp, là Đức Thánh Linh mà người cha nhân danh Chúa Giê-su sai đến. (Giăng 14:26) Ngài nói rằng Ngài ra đi là có lợi cho các môn đồ, vì nếu Ngài không đi, thì Đấng Giúp đỡ sẽ không đến với họ. (Giăng 16: 7)

Tarry cho đến khi bạn kết thúc với quyền lực từ trên cao

Khi Chúa Giê-su từ kẻ chết sống lại và hiện ra với các sứ đồ mà ngài đã chọn, ngài bảo họ đừng rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng hãy chờ đợi lời hứa của Chúa Cha, “các ngươi đã nghe ta nói: vì Giăng làm phép báp-têm bằng nước, nhưng bạn sẽ được báp têm bằng Đức Thánh Linh không nhiều ngày nữa. ” (Công-vụ 1: 2-5) Khi đến ngày Lễ Ngũ Tuần, tất cả họ ở cùng nhau ở một nơi - và bỗng nhiên từ trời có tiếng động như gió thổi hùng vĩ, tràn ngập khắp ngôi nhà nơi họ đang ngồi. (Công-vụ 2: 1-2) Các tiếng khác nhau như lửa hiện ra với họ và ngự trên mỗi người - và tất cả họ đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh và bắt đầu nói các thứ tiếng khác khi Đức Thánh Linh ban cho họ lời. (Công vụ 2: 3-4) Cả người Do Thái và dân đạo đều nghe họ kể bằng tiếng riêng của chúng ta về những công việc quyền năng của Đức Chúa Trời ”. (Công vụ 2:11) Và tất cả đều ngạc nhiên và bối rối, nói với nhau: "Điều này có nghĩa là gì?" - Nhưng những người khác chế nhạo nói, "Họ được đổ đầy rượu mới." (Công vụ 2: 12-13)

Lời rao giảng của Phi-e-rơ vào Lễ Ngũ tuần

Phi-e-rơ, đứng cùng với mười một người, cất cao giọng và nói với họ rằng: "Những người này không say, như các bạn nghĩ, vì bây giờ mới là giờ thứ ba trong ngày - nhưng đây là điều đã được nói qua nhà tiên tri Giô-ên." (Công-vụ 2: 15-16) “'Và trong những ngày sau cùng, Đức Chúa Trời sẽ tuyên bố rằng Ta sẽ đổ Thánh Linh Ta trên mọi loài xác thịt, và các con trai và con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri, và các chàng trai trẻ của các ngươi sẽ thấy các khải tượng, và những người già của bạn sẽ mơ những giấc mơ; Ngay cả trên tôi tớ nam và tớ nữ của tôi trong những ngày đó, tôi sẽ đổ Thần Khí của tôi, và họ sẽ nói tiên tri. ”(Cv 2: 17-18) Phi-e-rơ cũng nói:“ Đức Chúa Jêsus này, Đức Chúa Trời đã sống lại, và tất cả chúng ta đều vậy. nhân chứng - do đó được tôn cao bên hữu Đức Chúa Trời, và đã nhận được lời hứa của Đức Thánh Linh từ Đức Chúa Cha, Ngài đã tuôn đổ điều này mà chính các bạn đang thấy và đang nghe ”. (Công vụ 2: 32-33) Và, “Vì vậy, hãy cho cả nhà Y-sơ-ra-ên biết chắc chắn rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên Người vừa là Chúa vừa là Đấng Christ, tức là Chúa Giê-su mà bạn đã đóng đinh trên thập tự giá”. (Công-vụ 2:36) Khi nghe điều này, họ như cắt cả tim, và nói với Phi-e-rơ và các sứ đồ còn lại: “Hỡi anh em, chúng tôi phải làm gì?” (Công-vụ 2:37) Phi-e-rơ nói với họ: “Hãy ăn năn và làm phép báp têm cho mọi người trong anh em nhân danh Chúa Giê-xu Christ để được tha tội, và anh em sẽ nhận được sự ban cho của Đức Thánh Linh - Vì lời hứa là dành cho anh em. và cho con cái của các bạn và cho tất cả những ai ở xa, tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa của chúng ta kêu gọi chính mình. " (Công-vụ 2: 38-39) Những người nhận lời ngài đã chịu phép báp têm, họ chuyên tâm vào sự dạy dỗ của các sứ đồ và sự thông công, bẻ bánh và cầu nguyện - và mọi linh hồn đều kinh ngạc, và có nhiều điều kỳ diệu và dấu lạ. được thực hiện thông qua các sứ đồ. (Công vụ 2: 41-43)

Rao giảng về Đấng Christ trong sự dạn dĩ của Đức Thánh Linh

Khi Phi-e-rơ tiếp tục, ông giảng, “Điều mà Đức Chúa Trời đã báo trước bằng miệng của tất cả các nhà tiên tri, rằng Đấng Christ của ông sẽ phải chịu đau khổ, thì ông đã ứng nghiệm. từ sự hiện diện của Chúa. ” (Công vụ 3: 18-20) Khi các sứ đồ tiếp tục thánh chức và vấp phải sự phản đối, họ đã cầu nguyện để được mạnh dạn nói rằng: “Lạy Chúa, xin hãy xem xét những lời đe dọa của họ và ban cho các tôi tớ Chúa tiếp tục nói lời Chúa với tất cả sự dạn dĩ, trong khi con vươn ra tay để chữa lành, và các dấu kỳ và phép lạ được thực hiện qua danh của tôi tớ thánh của bạn là Chúa Jêsus. ” (Công-vụ 4: 29-30) Và khi họ đã cầu nguyện, thì nơi họ đang tụ họp lại rúng động, và họ đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh và tiếp tục nói lời Đức Chúa Trời một cách dạn dĩ. (Công-vụ 4:31) Trước sự chống đối nữa, Phi-e-rơ và các sứ đồ nói: “Chúng tôi phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời loài người - Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi đã làm cho Chúa Giê-su bị các ngươi giết bằng cách treo cổ trên cây. với tư cách là Người Lãnh Đạo và Đấng Cứu Rỗi, để ban cho dân Y-sơ-ra-ên ăn năn và sự tha thứ tội lỗi - và chúng tôi là nhân chứng cho những điều này, và Chúa Thánh Thần cũng vậy, Đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho những ai vâng lời Ngài. ” (Công vụ 5: 29-32)

Sự cải đạo của người Samaritans 

Khi Phi-líp rao giảng tin mừng về vương quốc của Đức Chúa Trời và danh của Chúa Giê-xu Christ trong thành Sa-ma-ri và công bố cho họ là Đấng Christ, họ đã làm báp-têm, cả nam và nữ. (Công vụ 8:12) Các sứ đồ tại Giê-ru-sa-lem nghe nói Sa-ma-ri đã nhận được lời của Đức Chúa Trời và họ sai Phi-e-rơ và Giăng (Công vụ 8:14) đến và cầu nguyện cho họ để họ nhận được Đức Thánh Linh (Công vụ 8:15), vì điều đó chưa rơi vào ai trong số họ, nhưng họ chỉ được làm báp têm nhân danh Chúa Giê-su. (Công 8:16) Sau đó, họ đặt tay trên mình và nhận được Đức Thánh Linh. (Công 8:17)

Người ngoại nhận được Đức Thánh Linh

Khi Phi-e-rơ được kêu gọi để rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại, thì Đức Thánh Linh đã giáng trên tất cả những ai nghe lời này và các tín hữu trong số những người chịu phép cắt bì đến với Phi-e-rơ đều kinh ngạc, vì ân tứ Đức Thánh Linh đã tuôn đổ trên Dân ngoại - vì họ đã nghe họ nói tiếng lạ và tán dương Đức Chúa Trời. (Công vụ 10: 44-46) Phi-e-rơ tuyên bố: “Có ai có thể giữ lại nước để rửa tội cho những người này, những người đã nhận được Đức Thánh Linh giống như chúng ta không?” - và ông truyền lệnh cho họ làm báp têm nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô. (Công-vụ 10: 47-48) Khi kể lại những gì đã xảy ra cho các tín đồ ở Giê-ru-sa-lem, ông nói: “Khi tôi bắt đầu nói, Đức Thánh Linh đã giáng trên họ cũng như trên chúng tôi lúc ban đầu. Và tôi nhớ lại lời của Chúa, Ngài đã nói như thế nào, 'Giăng làm báp têm bằng nước, nhưng bạn sẽ được báp têm bằng Đức Thánh Linh.' - Nếu lúc đó Đức Chúa Trời ban cho họ món quà giống như Ngài đã ban cho chúng ta khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu Christ, thì tôi là ai mà tôi có thể cản đường Chúa? ” (Công-vụ 11: 15-17) Khi nghe những điều này, họ im lặng và tôn vinh Đức Chúa Trời rằng: “Vậy thì Đức Chúa Trời cũng đã ban cho dân ngoại sự ăn năn để được sống”. (Công-vụ 11:18) Sau đó tại hội đồng Giê-ru-sa-lem, Phi-e-rơ tuyên bố: “Đức Chúa Trời là Đấng thấu suốt lòng, làm chứng cho họ, bằng cách ban Đức Thánh Linh như Ngài đã làm cho chúng ta, và Ngài không phân biệt chúng ta và họ, đã làm sạch lòng họ bởi đức tin. " (Công-vụ 15: 8-9) Khi đưa ra trường hợp rằng các tín đồ Đấng Christ dân ngoại không nên tuân theo Luật pháp Môi-se, Phi-e-rơ nói: “Tại sao các môn đồ lại đặt một cái ách trên cổ các môn đồ để thử thách Đức Chúa Trời. cả cha và chúng ta đều không thể chịu đựng được? Nhưng chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ được cứu nhờ ân điển của Chúa Jêsus, giống như họ muốn ”. (Công 15: 10-11)

Người ngoại nhận được Đức Thánh Linh qua chức vụ của Phao-lô

Khi Phao-lô rao giảng Tin Mừng, ông đã tìm gặp một số môn đồ của Giăng và nói với họ: “Khi tin, anh em có nhận được Đức Thánh Linh không?” Câu trả lời của họ là thậm chí không nghe nói rằng có Chúa Thánh Thần và rằng họ đã được rửa tội trong phép rửa của Gioan. (Công-vụ 19: 1-3) Phao-lô nói: “Giăng làm phép báp têm ăn năn, nói với dân chúng hãy tin Đấng sẽ đến sau mình, tức là Chúa Giê-su”. (Công-vụ 19: 4) Khi nghe điều này, họ đã làm báp têm nhân danh Chúa Giê-su và khi Phao-lô đặt tay trên họ, thì Đức Thánh Linh ngự trên họ và họ bắt đầu nói tiếng lạ và nói tiên tri. (Công vụ 19: 5-6)

Quyền năng phục sinh của Chúa Thánh Thần

Tất cả chúng ta, những người đã được báp têm vào Chúa Giê-su Christ, đã được báp-têm trong sự chết của Ngài. (Rô-ma 6: 3) Vì vậy, chúng tôi được chôn cùng với ngài bằng phép báp têm cho đến chết, để giống như Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại nhờ vinh quang của Đức Chúa Cha, thì chúng tôi cũng có thể bước đi trong sự sống mới. (Rô-ma 6: 4) Bạn đã được rửa sạch, bạn đã được thánh hóa, bạn được xưng công bình trong danh Chúa Giê-su Christ và bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta. (1 Cô-rinh-tô 6:11) Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã tràn vào lòng chúng ta qua Đức Thánh Linh, Đấng đã được ban cho chúng ta. (Rô-ma 5: 5) Thánh Linh trợ giúp chúng ta trong sự yếu đuối của mình - vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì, nhưng Thánh Linh cầu thay cho chúng ta bằng những lời than thở quá sâu - điều này tìm kiếm trái tim để biết đâu là tâm trí của Thần linh, vì Thần khí cầu bầu cho các thánh theo ý muốn của Thiên Chúa. (Rô-ma 8: 26-27)

Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, chúng ta hy vọng tràn trề

Đức Chúa Trời của sự hy vọng tràn đầy niềm vui và sự bình an cho các tín hữu, để nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh mà họ tràn đầy hy vọng. (Rô-ma 15:13) Ai biết được ý nghĩ của một người ngoại trừ tinh thần của người đó, nghĩa là trong người đó? - Vì vậy, cũng không ai hiểu thấu tư tưởng của Thần, ngoại trừ Thần của Thần. (1 Cô-rinh-tô 2:11) Giờ đây, chúng ta không nhận được thần khí của thế gian, mà là Thần khí đến từ Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể hiểu những điều Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một cách tự do. (1 Cô-rinh-tô 2:12) Lời chứng của các tín đồ giống như một bức thư của Đấng Christ, được viết không phải bằng mực mà bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống. (2 Cô-rinh-tô 3: 3) Nhờ Đấng Christ mà chúng ta có được niềm tin đối với Đức Chúa Trời - không phải là chúng ta đủ tự tin để tuyên bố bất cứ điều gì đến từ chúng ta, nhưng sự tự tin của chúng ta đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến chúng ta đủ để trở thành những người hầu việc. một giao ước mới, không phải của thư mà là của Thánh Linh. Vì lá thư giết chết, nhưng Thánh Linh ban sự sống. (2 Cô-rinh-tô 3: 4-6) Người cung cấp Thánh Linh cho anh em và làm phép lạ cho chúng ta không làm như vậy bởi việc làm của luật pháp nhưng bằng cách nghe với đức tin — cũng như Áp-ra-ham “tin Đức Chúa Trời, và điều đó được kể cho ông là chính nghĩa. ” (Ga-la-ti 3: 5-6) Đấng Christ đã cứu chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp bằng cách trở thành sự rủa sả cho chúng ta — vì có lời chép rằng: “Kẻ bị treo cổ trên cây bị nguyền rủa” - để trong Đấng Christ, Chúa Giê-xu ban phước cho Áp-ra-ham. có thể đến với dân ngoại, để nhờ đức tin mà chúng ta nhận được Thánh Linh đã hứa. (Ga-la-ti 3: 13-14) Điều mà Đấng Christ đã hoàn thành để khiến dân ngoại vâng lời là nhờ quyền năng của các dấu kỳ và điều kỳ diệu - bởi quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời. (Rô-ma 15: 18-19)

Bạn phải được sinh ra một lần nữa làm con của Chúa

Chúa Giê-su nói, “Quả thật, thật vậy, tôi nói với các bạn, trừ khi một người được sinh lại, người đó không thể nhìn thấy vương quốc của Đức Chúa Trời - trừ khi một người được sinh ra bởi nước và Thánh Linh, người đó không thể vào vương quốc của Đức Chúa Trời. (Giăng 3: 3-5) Điều nào sinh ra bởi xác thịt là xác thịt, và điều gì sinh ra bởi Thánh Linh là thần khí. (Giăng 3: 6) Đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói với bạn rằng: 'Bạn phải được sinh lại'. (Giăng 3: 7) Gió thổi đến nơi nó muốn, và bạn nghe thấy âm thanh của nó, nhưng bạn không biết nó đến từ đâu hoặc đi đâu. Vì vậy, nó là với tất cả mọi người được sinh ra bởi Thánh Linh. ” (Giăng 3: 8) Ngài cũng nói: “Giờ đã đến, giờ đã đến, khi những người thờ phượng thật sẽ lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, vì Cha đang tìm kiếm những người như vậy để thờ phượng mình. (Giăng 4:23) Đức Chúa Trời là thần khí, và những ai thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng thần khí và lẽ thật ”. (Giăng 4:24) Nếu bạn sống theo xác thịt, bạn sẽ chết, nhưng nếu bạn chết bởi Thánh Linh, bạn sẽ sống. (Rô-ma 8:13) Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con trai của Đức Chúa Trời. (Rô-ma 8:14)

Thánh Linh là sự sống - con nuôi của chúng ta

Bạn không ở trong xác thịt mà ở trong Thánh Linh, nếu thật sự thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong bạn - Ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì không thuộc về người ấy. (Rô-ma 8: 9) Nhưng nếu Đấng Christ ở trong bạn, thì dù thân thể đã chết vì tội lỗi, nhưng Thánh Linh là sự sống vì sự công bình. (Rô-ma 8:10) Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Chúa Giê-su từ kẻ chết sống lại ở trong bạn, thì Đấng đã làm cho Đấng Christ Giê-su sống lại từ kẻ chết cũng sẽ ban sự sống cho thân thể bạn nhờ Thánh Linh của Ngài, Đấng ngự trong bạn. (Rô-ma 8:11) Không phải là tinh thần nô lệ để trở lại sợ hãi, mà là Thần nhận con nuôi làm con, mà chúng ta kêu lên: “Abba! Cha!" (Rô-ma 8:15) Thánh Linh làm chứng với thần khí của chúng ta rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời, và nếu con cái, thì người thừa kế — người thừa kế của Đức Chúa Trời và người đồng thừa kế với Đấng Christ, miễn là chúng ta chịu đựng cùng Ngài để chúng ta cũng được vinh hiển. anh ta. (Rô-ma 8: 16-17) Những đau khổ trong thời hiện tại này không đáng để so sánh với vinh quang sắp được bày tỏ - vì tạo vật chờ đợi với lòng háo hức mong chờ sự mặc khải của con trai Đức Chúa Trời. (Rô-ma 8: 18-19) Những ai có trái đầu mùa của Thánh Linh, thì trong lòng rầu rĩ háo hức chờ đợi việc được làm con nuôi làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể. (Rô-ma 8:23)

Sự thật nền tảng

Điểm khởi đầu của lời của Đấng Christ bao gồm nền tảng của sự ăn năn từ những công việc đã chết và của đức tin nơi Đức Chúa Trời và giáo lý về phép báp têm, về việc đặt tay và sự phục sinh từ kẻ chết và sự phán xét đời đời cho những người đó. là những người đã chịu phép báp têm và đã nếm trải món quà từ trời, đã nhận lãnh Đức Thánh Linh và đã nếm trải lời tốt lành của Đức Chúa Trời và quyền năng của thời đại sắp đến. (Hê-bơ-rơ 6: 1-5 Lamsa) Trong Chúa Giê-su, chúng ta được cắt bì bằng phép cắt bì không dùng tay, bằng cách bỏ thân thể xác thịt, bằng phép cắt bì của Đấng Christ, được chôn cùng với Ngài trong phép báp têm, trong đó chúng ta cũng được sống lại. với anh ta nhờ đức tin nơi công việc quyền năng của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến anh ta sống lại từ cõi chết. (Cô-lô-se 2: 11-12) Hãy ăn năn và làm báp têm nhân danh Chúa Giê-su Christ để được tha thứ tội lỗi, và bạn sẽ nhận được ân tứ của Đức Thánh Linh - vì lời hứa dành cho bạn, cho con cái bạn và cho tất cả mọi người. ở xa, tất cả mọi người mà Chúa là Thiên Chúa của chúng ta kêu gọi chính mình. (Công vụ 2: 38-39)

Nói tiếng lạ và cầu nguyện trong Thánh Linh

Theo đuổi tình yêu, và tha thiết mong muốn những món quà tinh thần. (1 Cô-rinh-tô 14: 1) Người nói bằng lưỡi không phải nói với loài người mà là với Đức Chúa Trời; vì không ai hiểu anh ta, nhưng anh ta thốt ra những điều bí ẩn trong Thánh Linh. (1 Cô-rinh-tô 14: 2) Chúng ta đều mong muốn được nói tiếng lạ vì những người nói bằng thứ tiếng khác đều tự lớn lên. (1 Cô-rinh-tô 14: 4) Khi dùng miệng lưỡi cầu nguyện, thánh linh cầu nguyện nhưng tâm trí không yên. (1 Cô-rinh-tô 14:14) Tôi phải làm gì? Tôi sẽ cầu nguyện với tinh thần của tôi, nhưng tôi cũng sẽ cầu nguyện với tâm trí của tôi; Tôi sẽ hát khen ngợi bằng tinh thần của mình, nhưng tôi cũng sẽ hát bằng tâm trí của mình. (1 Cô-rinh-tô 14:15) Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Trời vì ông nói tiếng lạ hơn những người khác. (1 Cô-rinh-tô 14:18) Đừng cấm nói tiếng lạ. (1 Cô-rinh-tô 14:39)

Tiên tri trong Thánh Linh

Chúng ta nên tha thiết mong muốn những ân tứ thuộc linh, đặc biệt là chúng ta có thể nói tiên tri. (1 Cô-rinh-tô 14: 1) Người tiên tri nói với mọi người về sự xây dựng và động viên, an ủi của họ. (1 Cô-rinh-tô 14: 3) Người nói tiên tri xây dựng hội thánh là người nói tiên tri thì lớn hơn người nói tiếng lạ. (1 Cô-rinh-tô 14: 5) Trong nhà thờ, tốt hơn là nói một cách dễ hiểu để hướng dẫn người khác, hơn là nhiều lời bằng miệng lưỡi. (1 Cô-rinh-tô 14:19) Vì vậy, nếu cả hội thánh nhóm lại và nói tiếng lạ, và người ngoài hoặc người không tin Chúa bước vào, thì họ sẽ không nói rằng bạn mất trí sao? (1 Cô-rinh-tô 14:23) Nhưng nếu mọi người nói tiên tri, mà kẻ không tin hoặc người ngoài bước vào, thì bị mọi người kết tội, người đó bị mọi người kêu gọi kể lại, những bí mật trong lòng được tiết lộ, và như vậy, người ấy gục mặt trước. sẽ thờ phượng Chúa và tuyên bố rằng Chúa thực sự ở giữa bạn. (1 Cô-rinh-tô 14: 24-25)

Quà tặng của Thần

Bây giờ có muôn vàn ân tứ khác nhau, nhưng cùng một Thánh Linh; và có nhiều loại dịch vụ khác nhau, nhưng cùng một Chúa; và có rất nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chính Đức Chúa Trời là Đấng ban sức mạnh cho tất cả chúng trong tất cả mọi người. (1 Cô-rinh-tô 12: 4-6) Mỗi ​​tín đồ được ban cho sự biểu lộ của Thánh Linh vì lợi ích chung. (1 Cô-rinh-tô 12: 7) Nhờ Thánh Linh, nhiều ân tứ khác nhau được ban cho bao gồm sự khôn ngoan, sự hiểu biết, đức tin, sự chữa lành, làm phép lạ, lời tiên tri, khả năng phân biệt giữa các linh hồn, nhiều loại tiếng khác nhau, và giải thích tiếng lạ. (1 Cô-rinh-tô 12: 8-10) Tất cả những điều này đều được ban quyền bởi một và cùng một Thánh Linh, Đấng sẽ ban cho từng tín đồ theo ý muốn của mình. (1 Cô-rinh-tô 12:11) Vì thân thể là một và có nhiều chi thể, và tất cả các chi thể của thân thể, tuy nhiều, nhưng đều là một thân thể, nên ở cùng Đấng Christ. (1 Cô-rinh-tô 12:12) Vì trong một Thần Khí, các tín đồ được báp têm thành một thân thể — người Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do — và được tạo ra để uống bởi một Thánh Linh. (1 Cô-rinh-tô 12:13) Đừng dập tắt Thánh Linh hoặc coi thường những lời tiên tri, nhưng hãy thử nghiệm mọi điều - giữ lấy điều tốt. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5: 19-21)

Hoạt động trong Chúa Thánh Thần

Trong Đấng Christ, chúng ta được tràn đầy với Đức Chúa Trời khi nhận được Hơi thở Thánh của Ngài. (Ga-la-ti 3:14) Nhờ Thánh Linh lắng đọng trong chúng ta, chúng ta trở thành đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. (1 Cô-rinh-tô 3:16) Sự sống mới của Thánh Linh thanh tẩy chúng ta và thúc giục chúng ta trong mọi sự công bình. (Rô-ma 8:10) Nhờ Đấng Christ, Đức Chúa Trời đổ vào chúng ta nước hằng sống của Thánh Linh, tràn đầy tình yêu thương vào lòng chúng ta, ban cho chúng ta sự bình an phi thường với niềm vui không thể tả xiết. (Rô-ma 5: 5) Chúng ta không phải phục vụ theo bộ luật đã viết cũ, nhưng trong đời sống mới của Thánh Linh. (Rô-ma 7: 6) Chúng ta cũng không nên dạy những lời khôn ngoan hùng hồn mà không có Thánh Linh, kẻo thập tự giá của Đấng Christ bị giảm sút. (1 Cô-rinh-tô 1:17) Thay vào đó, nếu cần, chúng ta sẽ chờ đợi để được ban cho quyền lực từ trên cao. (Lu-ca 11:13) Đức Thánh Linh sẽ là động lực của chúng ta - biến đổi, chuyển cầu và ban năng lực cho chúng ta theo ý muốn của Đức Chúa Trời. (2 Cô-rinh-tô 3:18) Chức vụ chữa bệnh bằng phép lạ giải cứu khỏi các thành trì của ma quỷ được thực hiện trong quyền năng của Thánh Linh. (Công vụ 10:38) Lời tiên tri không phải đến từ ý muốn của con người, mà là khi một người nói từ Đức Chúa Trời khi Đức Thánh Linh ban cho sự chú ý thiêng liêng và mang anh ta theo. (2 Phi-e-rơ 1:21) Các dấu hiệu và điều kỳ diệu được thể hiện bởi quyền năng của Thánh Linh. (Rô-ma 15:19) Sự dạn dĩ và cảm hứng của chúng ta là được sức sống bởi hơi thở này của Đức Chúa Trời. (Công-vụ 4:31) Trong khi lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời là thức ăn vững chắc của chúng ta, thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời là thức uống của chúng ta. (Ê-phê-sô 5:18)

Tham chiếu Kinh thánh chính

Lu-ca 3: 15-16 (ESV) 

Trong lúc dân chúng đang mong đợi, và tất cả đều đang thắc mắc trong lòng về Gioan, liệu Người có phải là Đấng Christ hay không, thì Gioan đã trả lời cho tất cả họ rằng: “Tôi lấy nước mà rửa tội cho anh em, nhưng Đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, đó là dây đeo. của ai mà tôi không đáng cởi dép. Ngài sẽ làm phép rửa cho bạn bằng Đức Thánh Linh và lửa.

Lu-ca 3: 21-23 (ESV)

Bây giờ khi tất cả mọi người đã được làm báp têm, và khi Chúa Giê-su cũng đã chịu phép báp têm và đang cầu nguyện, thì các tầng trời được mở ra, và Đức Thánh Linh ngự xuống trên anh ta dưới hình thức thể xác, giống như một con chim bồ câu; và một tiếng nói từ trời cao, "Con là Con yêu dấu của Cha; với bạn, tôi rất hài lòng. Khi bắt đầu thánh chức, Chúa Giê-su khoảng ba mươi tuổi.

Lu-ca 4: 18-19 (ESV) 

 “Thánh Linh của Chúa ngự trên tôi, vì Ngài đã xức dầu cho tôi để loan báo tin mừng cho người nghèo. Ngài đã sai tôi đi công bố quyền tự do cho những người bị giam cầm và khôi phục thị lực cho người mù, giải phóng quyền tự do cho những người bị áp bức, công bố năm hồng ân của Chúa ”.

Lu-ca 11: 13 (ESV)

Vậy, nếu các ngươi là kẻ gian ác, còn biết ban ơn lành cho con cái mình, thì Cha trên trời càng ban Thánh Thần cho kẻ cầu xin Ngài biết bao! ”

Mác 10: 37-40 (ESV)

Và họ nói với anh ta, "Xin cho chúng tôi được ngồi, một người ở bên phải và một người ở bên trái, trong vinh quang của bạn." Chúa Giê-su nói với họ: “Các người không biết mình đang hỏi gì. Bạn có thể uống chén tôi uống, hay chịu phép rửa bằng phép rửa mà tôi chịu phép rửa? ” Và họ nói với anh ta, "Chúng tôi có thể." Và Chúa Giê-xu nói với họ: "Chén mà ta uống, các ngươi sẽ uống, và với phép báp têm mà tôi đã làm báp têm, bạn sẽ được rửa tội, nhưng ngồi bên phải hay bên trái tôi, không phải của tôi ban cho, mà là của những người đã chuẩn bị sẵn sàng. "

Giăng 1: 29-34 (ESV) 

Ngày hôm sau, ông thấy Đức Chúa Jêsus đến về phía mình và nói: “Này Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi thế gian! Đây là người mà tôi đã nói, 'Sau tôi, có một người đứng trước tôi, bởi vì anh ta đã ở trước tôi.' Chính tôi không biết anh ta, nhưng vì mục đích này, tôi đã đến làm phép báp têm bằng nước, hầu cho anh ta có thể được tiết lộ cho Y-sơ-ra-ên. ” Và Giăng làm chứng: “Tôi đã thấy Thánh Linh từ trời xuống như chim bồ câu, và nó ở trên người. Chính tôi cũng không biết Người, nhưng Đấng sai tôi làm phép rửa bằng nước đã nói với tôi rằng: Người mà anh em thấy Thần Khí ngự xuống và ở lại, chính là Người làm phép rửa bằng Thánh Thần. ' Và tôi đã thấy và làm chứng rằng đây là Con Đức Chúa Trời. "

Giăng 3: 3-8 (ESV)

Chúa Giê-su trả lời anh ta: “Quả thật, tôi nói cùng anh, trừ khi một người được sinh ra lần nữa, người đó không thể nhìn thấy vương quốc của Đức Chúa Trời. ” Nicôđêmô nói với anh ta: “Làm sao một người có thể sinh ra khi về già? Liệu nó có thể vào bụng mẹ và chào đời lần thứ hai không? ” Chúa Giê-su trả lời: “Quả thật, tôi nói với anh em, trừ khi một người được sinh ra bởi nước và Thánh Linh, người đó không thể vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Điều gì sinh ra bởi xác thịt là xác thịt, và điều gì sinh ra bởi Thánh Linh là linh hồn. Đừng ngạc nhiên rằng tôi đã nói với bạn, 'Bạn phải được sinh ra một lần nữa.' Gió thổi đến nơi nó muốn, và bạn nghe thấy âm thanh của nó, nhưng bạn không biết nó đến từ đâu hoặc đi đâu. Vì vậy, nó là với tất cả mọi người được sinh ra bởi Thánh Linh."

Giăng 7: 37-39 (ESV)

Vào ngày cuối cùng của lễ, ngày trọng đại, Chúa Giê-su đứng lên và kêu rằng: “Nếu ai khát, hãy đến với tôi và uống. Ai tin tôi, như Kinh Thánh đã nói, 'Từ trái tim anh ấy sẽ chảy ra những dòng sông nước sống. '" Bây giờ ông nói điều này về Thánh Linh, Đấng mà những ai tin vào ông sẽ nhận được, vì Thánh Linh chưa được ban cho, bởi vì Chúa Giê-xu chưa được tôn vinh..

Giăng 14:12 (ESV) 

 “Quả thật, thực sự, tôi nói với bạn, bất cứ ai tin vào tôi cũng sẽ làm những công việc mà tôi làm; và những công việc vĩ đại hơn những gì anh ấy sẽ làm, bởi vì tôi sẽ đến với Cha.

Giăng 14: 15-17 (ESV)

"Nếu bạn yêu tôi, bạn sẽ tuân giữ các điều răn của tôi. Và ta sẽ cầu xin Cha, và Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng trợ giúp khác, để ở với các ngươi mãi mãi, ngay cả Thần lẽ thật, Đấng mà thế gian không thể nhận được, bởi vì nó không nhìn thấy anh ta và cũng không biết anh ta. Bạn biết anh ấy, vì anh ấy ở với bạn và sẽ ở trong bạn.

Giăng 14: 25-26 (ESV)

“Những điều này tôi đã nói với bạn khi tôi vẫn ở bên bạn. Nhưng Đấng trợ giúp, Đức Thánh Linh, Đấng mà Cha sẽ sai đến trong danh tôi, Ngài sẽ dạy cho bạn tất cả mọi điều và ghi nhớ lại tất cả những gì tôi đã nói với bạn. 

Giăng 16:7 (ESV)

Tuy nhiên, tôi nói với bạn sự thật: ta ra đi có ích lợi cho ngươi, vì nếu ta không đi, Đấng trợ giúp sẽ không đến với ngươi. Nhưng nếu tôi đi, tôi sẽ gửi anh ấy cho bạn

Công vụ 1: 4-5 (ESV)

Và khi ở lại với họ, ông đã ra lệnh cho họ không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng để chờ đợi lời hứa của Cha, ông nói, "bạn đã nghe từ tôi; vì Giăng đã làm báp-têm bằng nước, nhưng anh em sẽ được báp-têm bằng Đức Thánh Linh không bao nhiêu ngày nữa. ”

Công vụ 2: 1-4,12-13 (ESV)

Khi đến ngày Lễ Ngũ Tuần, tất cả họ đều ở cùng một nơi. Và đột nhiên từ trên trời vang lên một âm thanh như một cơn gió thổi mạnh, và nó tràn ngập khắp ngôi nhà nơi họ đang ngồi. Và những lưỡi chia rẽ như lửa hiện ra với họ và ngự trên mỗi người trong số họ. Và tất cả họ đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh và bắt đầu nói những thứ tiếng khác khi Đức Thánh Linh ban cho họ lời... Và tất cả đều ngạc nhiên và bối rối, nói với nhau, "Điều này có nghĩa là gì?" Nhưng những người khác chế nhạo nói, "Họ được đổ đầy rượu mới."

Công vụ 2: 16-21 (ESV)

Nhưng đây là điều đã được nói qua nhà tiên tri Joel:
“'Và trong những ngày cuối cùng, điều đó sẽ xảy ra, Đức Chúa Trời tuyên bố,
rằng tôi sẽ đổ Thánh Linh của tôi trên tất cả xác thịt,
và các con trai và con gái của bạn sẽ nói tiên tri,
và các chàng trai trẻ của bạn sẽ thấy những khải tượng,
và những người già của bạn sẽ mơ những giấc mơ;
ngay cả trên những người hầu nam và người hầu nữ của tôi
trong những ngày đó, tôi sẽ đổ Thánh Linh của tôi, và họ sẽ nói tiên tri.
Và tôi sẽ cho thấy những điều kỳ diệu trên các tầng trời ở trên
và các dấu hiệu trên trái đất dưới đây,
máu và lửa và hơi khói;
mặt trời sẽ chuyển sang bóng tối
và mặt trăng đến máu,
trước ngày Chúa đến, ngày trọng đại và tráng lệ.
Và nó sẽ xảy ra rằng tất cả những ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu. '

Công vụ 2: 36-42 (ESV)

Vì vậy, hãy cho cả nhà Y-sơ-ra-ên biết chắc chắn rằng Đức Chúa Trời đã làm cho anh ta vừa là Chúa vừa là Đấng Christ, là Chúa Giê-xu mà bạn đã đóng đinh vào thập tự giá. ” Khi họ nghe điều này, họ đã bị cắt tim, và nói với Phi-e-rơ và các sứ đồ còn lại, "Hỡi anh em, chúng tôi phải làm gì?" Và Peter nói với họ, "Hãy ăn năn và làm báp têm cho mỗi người trong các bạn nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô để được tha tội, và các bạn sẽ nhận được ân tứ của Đức Thánh Linh.. Vì lời hứa là dành cho bạn, cho con cái bạn và cho tất cả những ai ở xa, tất cả những người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta kêu gọi chính mình. ” Và với nhiều lời khác, ông đã làm chứng và tiếp tục khuyên họ, rằng: "Hãy tự cứu mình khỏi thế hệ quanh co này." Vì vậy, những người nhận lời của ông đã được làm báp têm, và đã có thêm vào ngày hôm đó khoảng ba nghìn linh hồn. Và họ đã cống hiến hết mình cho sự dạy dỗ của các sứ đồ và sự thông công, bẻ bánh và những lời cầu nguyện.

Công vụ 4:31 (ESV)

Và khi họ đã cầu nguyện, nơi họ tụ họp lại với nhau bị rung chuyển, và tất cả họ đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh và tiếp tục nói lời của Đức Chúa Trời một cách dạn dĩ.

Công vụ 5: 29-32 (ESV)

Nhưng Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời: “Chúng tôi phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời loài người. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm cho Chúa Giê-xu sống lại, người mà bạn đã giết bằng cách treo cổ Ngài trên cây. Đức Chúa Trời đã tôn Ngài ở bên hữu Ngài làm Lãnh tụ và Đấng Cứu Rỗi, để ban cho dân Y-sơ-ra-ên ăn năn và tha tội. Và chúng tôi là nhân chứng cho những điều này, và Đức Thánh Linh cũng vậy, Đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho những ai vâng lời Ngài".

Công vụ 8: 12-17 (ESV)

Nhưng khi họ tin Phi-líp khi ông rao giảng tin mừng về vương quốc của Đức Chúa Trời và danh của Chúa Giê-xu Christ, họ đã làm báp-têm, cả nam và nữ. Ngay cả chính Simon cũng tin, và sau khi làm báp têm, ông tiếp tục với Philip. Và khi nhìn thấy những dấu hiệu và những phép lạ vĩ đại được thực hiện, anh ấy đã rất kinh ngạc. Bây giờ, khi các sứ đồ tại Giê-ru-sa-lem nghe tin Sa-ma-ri đã nhận được lời của Đức Chúa Trời, thì họ sai Phi-e-rơ và Giăng đi xuống và đã cầu nguyện cho họ để họ có thể nhận được Đức Thánh Linh, vì anh ấy chưa rơi vào bất kỳ ai trong số họ, nhưng họ chỉ được làm báp têm nhân danh Chúa Jêsus. Sau đó, họ đặt tay trên họ và họ nhận được Đức Thánh Linh..

Công vụ 10: 37-38 (ESV)

chính bạn cũng biết những gì đã xảy ra trên khắp miền Giuđêa, bắt đầu từ Ga-li-lê sau phép báp têm mà Giăng công bố: cách Đức Chúa Trời xức dầu cho Chúa Giê-su người Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và bằng quyền năng. Ngài đã đi làm điều thiện và chữa lành tất cả những ai bị ma quỷ áp bức, vì Đức Chúa Trời ở cùng ngài.

Công vụ 10: 44-48 (ESV)

Trong khi Phi-e-rơ vẫn đang nói những điều này, thì Đức Thánh Linh đã giáng trên tất cả những ai nghe lời. Và các tín đồ trong số những người chịu phép cắt bì đến với Phi-e-rơ đã rất kinh ngạc, vì ân tứ Đức Thánh Linh đã tuôn đổ trên cả dân ngoại. Vì họ đã nghe họ nói tiếng lạ và tán dương Đức Chúa Trời. Sau đó, Phi-e-rơ tuyên bố, "Có ai có thể giữ lại nước để rửa tội cho những người này, những người đã nhận được Đức Thánh Linh giống như chúng ta không?”Và ông đã truyền cho họ làm báp têm nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô… 

Công vụ 11: 15-18 (ESV)

Khi tôi bắt đầu nói, Đức Thánh Linh đã giáng trên họ cũng như trên chúng ta lúc ban đầu.. Và tôi nhớ lại lời của Chúa, cách Ngài đã nói, 'Gioan đã làm báp têm bằng nước, nhưng bạn sẽ được báp têm bằng Chúa Thánh Thần. ' Nếu lúc đó Đức Chúa Trời ban cho họ món quà giống như Ngài đã ban cho chúng ta khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu Christ, thì tôi là ai mà tôi có thể đi theo đường lối của Đức Chúa Trời.? ” Khi họ nghe những điều này, họ im lặng. Họ tôn vinh Đức Chúa Trời rằng: “Vậy thì Đức Chúa Trời cũng ban cho dân ngoại sự ăn năn để được sống.”

Công vụ 15: 8-11 (ESV)

Và Chúa ơi, Đấng hiểu biết tấm lòng, làm chứng cho họ, bằng cách ban Đức Thánh Linh cho họ giống như Ngài đã làm cho chúng ta, và Ngài không phân biệt chúng ta và họ, đã làm sạch lòng họ bằng đức tin.. Vậy, tại sao bạn lại đặt Đức Chúa Trời vào thử thách bằng cách đặt một cái ách trên cổ các môn đồ mà cả tổ phụ chúng ta và chúng ta đều không thể gánh nổi? Nhưng chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ được cứu nhờ ân điển của Chúa Jêsus, giống như họ muốn ”.

Công vụ 19: 2-7 (ESV)

Và ông ấy nói với họ, "Các bạn đã nhận được Đức Thánh Linh khi đã tin chưa?" Và họ nói, "Không, chúng tôi thậm chí còn chưa nghe nói rằng có Chúa Thánh Thần." Và anh ấy nói, "Sau đó, bạn đã được báp têm để làm gì?" Họ nói, "Vào lễ rửa tội của John." Và Phao-lô nói, “Giăng làm phép báp têm ăn năn, nói với dân chúng hãy tin vào Đấng sẽ đến sau ông, tức là Chúa Giê-xu.” Khi nghe điều này, họ đã làm báp têm nhân danh Chúa Giê-su. Và khi Phao-lô đặt tay lên họ, Đức Thánh Linh đã đến trên họ, và họ bắt đầu nói tiếng lạ và nói tiên tri. Có khoảng mười hai người trong tất cả. 

Rô-ma 6: 2-4 (ESV)

Làm sao chúng ta, những người đã chết vì tội lỗi vẫn còn sống trong đó? bạn không biết rằng tất cả chúng ta, những người đã được báp têm vào Chúa Giê-su Christ, đã được báp-têm trong sự chết của Ngài? Do đó, chúng tôi được chôn cùng với anh ấy bằng phép báp têm cho đến chết, để giống như Đấng Christ đã sống lại từ kẻ chết bởi sự vinh hiển của Cha, chúng ta cũng có thể bước vào cuộc sống mới.

Rô-ma 5: 5 (ESV)

và hy vọng không khiến chúng ta xấu hổ, bởi vì tình yêu của Đức Chúa Trời đã được đổ vào tâm hồn chúng ta qua Đức Thánh Linh, Đấng đã được ban cho chúng ta.

Rô-ma 8: 9-11 (ESV)

Tuy nhiên, bạn, không phải ở trong xác thịt mà ở trong Thánh Linh, nếu thật vậy, Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong anh em. Bất cứ ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì không thuộc về người ấy. Nhưng nếu Đấng Christ ở trong bạn, mặc dù thân thể đã chết vì tội lỗi, Thánh Linh là sự sống bởi vì sự công bình. Nếu Thánh Linh của Đấng đã làm cho Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại ở trong bạn, thì Đấng đã làm cho Đấng Christ Giê-xu từ kẻ chết sống lại, cũng sẽ ban sự sống cho thân thể phàm nhân của bạn nhờ Thánh Linh của Ngài, Đấng ngự trong bạn..

Rô-ma 8: 14-17 (ESV)

Trong tất cả những ai được dẫn dắt bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời đều là con trai của Đức Chúa Trời. Vì các ngươi đã không nhận được tinh thần nô lệ để trở lại sợ hãi, nhưng các ngươi đã nhận Thánh Linh làm con nuôi, mà chúng ta kêu lên rằng: “Abba! Cha!" Chính Thánh Linh làm chứng với thần khí của chúng ta rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, và nếu là con cái, thì là những người thừa kế — những người thừa kế của Đức Chúa Trời và những người đồng thừa kế với Đấng Christ., miễn là chúng ta chịu đựng cùng với anh ta để chúng ta cũng có thể được tôn vinh với anh ta.

Rô-ma 8: 22-23 (ESV)

Vì chúng ta biết rằng cả tạo vật đã cùng nhau rên rỉ trong cơn đau đẻ cho đến tận bây giờ. Và không chỉ sự sáng tạo, nhưng chính chúng ta, những người có trái đầu mùa của Thánh Linh, rên rỉ trong lòng khi háo hức chờ đợi được nhận làm con nuôi, sự cứu chuộc của cơ thể chúng ta.

Rô-ma 8: 26-27 (ESV)

Tương tự như vậy Thánh Linh giúp chúng ta trong sự yếu đuối của chúng ta. Vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì, nhưng chính Thánh Linh cầu thay cho chúng ta bằng những lời than thở quá sâu.. Và ai dò xét lòng biết đâu là tâm trí của Thánh Linh, bởi vì Thánh Linh cầu thay cho các thánh đồ theo ý Chúa.

Rô-ma 15: 13-19 (ESV) 

Cầu mong Đức Chúa Trời của hy vọng tràn đầy niềm vui và sự bình an trong việc tin tưởng bạn, để nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, bạn có thể tràn đầy hy vọng. Bản thân tôi hài lòng về anh em, những người anh em của tôi, rằng bản thân các anh chị em đều đầy lòng tốt, có đầy đủ mọi kiến ​​thức và có thể hướng dẫn lẫn nhau. Nhưng về một số điểm, tôi đã viết cho bạn một cách rất táo bạo để nhắc nhở, bởi vì ân điển được Đức Chúa Trời ban cho tôi để trở thành một thừa tác viên của Chúa Giê Su Ky Tô cho dân ngoại trong sự phục vụ tư tế của phúc âm của Đức Chúa Trời, nên sự dâng hiến của Người ngoại có thể được chấp nhận, được thánh hóa bởi Chúa Thánh Thần. Vậy, trong Chúa Giê-xu Christ, tôi có lý do để tự hào về công việc của mình cho Đức Chúa Trời. Vì tôi sẽ không mạo hiểm nói về bất cứ điều gì ngoại trừ những gì Đấng Christ đã hoàn thành qua tôi để khiến dân ngoại vâng phục—bởi lời nói và việc làm, bởi quyền năng của những dấu kỳ và điều kỳ diệu, bởi quyền năng của Thần của Đức Chúa Trời—Vì vậy, từ Giê-ru-sa-lem và từ khắp nơi đến Illyricum, tôi đã hoàn thành sứ vụ phúc âm của Đấng Christ;

1 Cô-rinh-tô 2: 10-12 (ESV)

Những điều này Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta qua Thánh Linh. Vì Thánh Linh tìm kiếm mọi thứ, ngay cả những nơi sâu thẳm của Đức Chúa Trời. Vì ai biết ý nghĩ của một người ngoại trừ tinh thần của người đó, điều nào ở trong người ấy? Vì vậy, cũng không ai hiểu được ý nghĩ của Đức Chúa Trời, ngoại trừ Linh của Đức Chúa Trời.. Giờ đây, chúng ta không nhận được thần khí của thế gian, mà là Thần khí đến từ Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể hiểu những điều do Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một cách tự do.

1 Cô-rinh-tô 6:11 (ESV)

Nhưng bạn đã được rửa sạch, bạn đã được thánh hóa, bạn đã được xưng công bình trong danh Chúa Giê-xu Christ và bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta..

1 Cô-rinh-tô 12: 4-11 (ESV)

Bây giờ có nhiều loại quà tặng, nhưng cùng một Thần; và có nhiều loại dịch vụ khác nhau, nhưng cùng một Chúa; và có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chính Đức Chúa Trời là Đấng ban sức mạnh cho tất cả chúng trong tất cả mọi người. Mỗi người được ban cho sự biểu lộ của Thánh Linh vì lợi ích chung. Đối với một người được Thánh Linh ban cho sự khôn ngoan, và cho người khác sự hiểu biết theo cùng một Thánh Linh, cho một đức tin khác bởi cùng một Thánh Linh, cho một ân tứ chữa lành khác bởi một Thánh Linh, cho một người khác việc làm phép lạ. , đối với một lời tiên tri khác, khả năng phân biệt giữa các linh hồn, với các loại ngôn ngữ khác nhau, với cách giải thích khác về các loại ngôn ngữ. Tất cả những điều này được trao quyền bởi một và cùng một Thần linh, Đấng sắp đặt cho từng người theo ý muốn của mình..

1 Cô-rinh-tô 14: 1-5 (ESV)

Theo đuổi tình yêu, và tha thiết mong muốn những món quà thiêng liêng, đặc biệt là bạn có thể nói tiên tri. Vì ai nói bằng lưỡi chẳng phải nói với loài người mà là với Đức Chúa Trời; vì không ai hiểu anh ta, nhưng anh ấy thốt ra những điều bí ẩn trong Thánh Linh. Mặt khác, người tiên tri nói với mọi người về công lao dựng nước và động viên, an ủi. Người nói bằng miệng lưỡi tự xây dựng chính mình, nhưng là người nói tiên tri xây dựng hội thánh. Bây giờ tôi muốn tất cả các bạn nói tiếng lạ, nhưng thậm chí nhiều hơn để nói tiên tri. Người nói tiên tri lớn hơn người nói tiếng lạ, trừ khi có người thông dịch, để hội thánh được xây dựng.

1 Cô-rinh-tô 14: 13-18 (ESV)

Vì vậy, ai nói bằng lưỡi nên cầu nguyện để được giải thích. Vì nếu tôi cầu nguyện bằng miệng lưỡi, tâm linh tôi cầu nguyện nhưng tâm trí tôi không có trí tuệ. Tôi phải làm gì đây? Tôi sẽ cầu nguyện với tinh thần của tôi, nhưng tôi cũng sẽ cầu nguyện với tâm trí của tôi; tôi sẽ hát ca ngợi với tinh thần của tôi, nhưng tôi cũng sẽ hát với tâm trí của mình. Mặt khác, nếu bạn cảm tạ bằng tinh thần của mình, làm sao người ngoài cuộc có thể nói “A-men” với lời cảm tạ của bạn khi họ không biết bạn đang nói gì? Vì bạn có thể cảm tạ đủ tốt, nhưng người khác không được xây dựng. Tôi cảm ơn Chúa vì tôi nói tiếng lạ hơn tất cả các bạn.

2 Cô-rinh-tô 3: 2-6 (ESV)

Bản thân bạn là lá thư giới thiệu của chúng tôi, được viết bằng trái tim của chúng tôi, để được mọi người biết đến và đọc. Và bạn cho thấy rằng bạn là một bức thư từ Đấng Christ do chúng tôi chuyển đến, được viết không bằng mực nhưng với Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, không phải trên những viên đá mà là những tấm bia của trái tim con người. Đó là sự tự tin mà chúng ta có được nhờ Đấng Christ đối với Đức Chúa Trời. Không phải chúng ta đủ tự tin để khẳng định bất cứ thứ gì đến từ chúng ta, nhưng sự đủ của chúng ta là từ Đức Chúa Trời, Đấng đã làm cho chúng ta đủ để trở thành những người phục vụ của một giao ước mới, không phải bằng thư mà bằng Thánh Linh. Vì lá thư giết chết, nhưng Thánh Linh ban sự sống.

Ga-la-ti 3: 5 (ESV) 

 Có phải Đấng cung cấp Thánh Linh cho bạn và làm phép lạ cho bạn bằng các công việc của luật pháp, hoặc bằng cách nghe với đức tin không-

Ga-la-ti 3: 13-14 (ESV) 

Đấng Christ đã cứu chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp bằng cách trở thành sự rủa sả cho chúng ta — vì có lời chép rằng: “Kẻ bị nguyền rủa là kẻ bị treo trên cây” - để trong Đấng Christ, phước lành của Áp-ra-ham có thể đến với dân ngoại, vì vậy để chúng ta có thể nhận được Thánh Linh đã hứa qua đức tin.

Cô-lô-se 2: 11-14 (ESV)

“Trong Ngài, anh em cũng được cắt bì bằng phép cắt bì không dùng tay, bằng cách lột bỏ thân thể xác thịt, bằng phép cắt bì của Đấng Christ, đã được chôn với người trong phép báp têm., trong đó bạn cũng được lớn lên với anh ấy nhờ đức tin nơi công việc quyền năng của Đức Chúa Trời, người đã làm cho anh ta sống lại từ cõi chết. Còn bạn, người đã chết trong những điều vi phạm của bạn và không được cắt bì da thịt của bạn, Đức Chúa Trời đã làm cho sống cùng với Người, đã tha thứ cho chúng tôi mọi lỗi lầm của chúng tôi, bằng cách hủy bỏ hồ sơ nợ chống lại chúng tôi với các đòi hỏi pháp lý của nó. Cái này anh ấy để sang một bên, đóng đinh nó vào thập giá ”.

Hê-bơ-rơ 6: 1-8 (A-ram Peshitta, Lamsa)

1 Vậy, chúng ta hãy bỏ lời sơ đẳng của Đấng Christ, và hãy tiếp tục hoàn thiện. Tại sao bạn lại đặt nền tảng khác cho sự ăn năn từ những việc làm trong quá khứ và cho đức tin nơi Đức Chúa Trời? 2 Và đối với học thuyết về phép báp têm, về việc đặt tay, về sự sống lại của kẻ chết và về sự phán xét đời đời? 3 Nếu Chúa cho phép, chúng tôi sẽ làm điều này. 4 Nhưng điều này là không thể đối với những người đã từng chịu phép báp têm 5 và đã nếm thử món quà từ trời, đã nhận được Đức Thánh Linh, và đã nếm trải lời tốt lành của Đức Chúa Trời và các quyền năng của thế gian sẽ đến.6 Vì, để họ tái phạm tội và được tái tạo bởi sự ăn năn, họ đã đóng đinh Con Đức Chúa Trời lần thứ hai vào thập tự giá và khiến Người phải hổ thẹn. 7 Vả, đất uống nước mưa rơi xuống dồi dào, sinh ra các loại thảo mộc hữu ích cho kẻ trồng trọt, thì được Đức Chúa Trời ban phước cho; 8 Nhưng nếu nó sinh ra gai và sáng lên, nó sẽ bị từ chối và không bị kết án xa; và cuối cùng cây trồng này sẽ bị đốt cháy.