Phục hồi Cơ đốc giáo Tông đồ vào thế kỷ thứ nhất
IntegritySyndicate.com
Tông đồ Nhất thể

Tông đồ Nhất thể

Tông đồ Nhất thể: 

Tuân theo Giáo lý Các Sứ đồ (Công vụ 2:38) và niềm tin Nhất nguyên vào một Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, và một Chúa là Chúa Giê-xu Christ (1Cor 8: 5-6)

Giáo lý Các Sứ đồ: Ăn năn, làm báp têm nhân danh Chúa Giê-su, và ân tứ Đức Thánh Linh

Công vụ 2: 36-41 (ESV)

“Vậy, hãy để cả nhà Y-sơ-ra-ên biết chắc chắn rằng Đức Chúa Trời đã làm cho anh ta vừa là Chúa vừa là Đấng Christ, là Chúa Giê-xu mà bạn đã đóng đinh vào thập tự giá. ” Bây giờ khi họ nghe điều này, họ đã cắt tim, và nói với Phi-e-rơ và các sứ đồ còn lại, "Hỡi anh em, chúng tôi phải làm gì?" Và Peter nói với họ, "Hãy ăn năn và làm báp têm cho mỗi người trong các bạn nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô để được tha tội, và các bạn sẽ nhận được ân tứ của Đức Thánh Linh.. Vì lời hứa là dành cho bạn, cho con cái bạn và cho tất cả những ai ở xa, tất cả những người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta kêu gọi chính mình. ” Và với nhiều lời khác, ông đã làm chứng và tiếp tục khuyên họ, rằng: “Hãy tự cứu mình khỏi thế hệ quanh co này.” Vì vậy, những người nhận lời của ông đã được làm báp têm…

Công vụ 8: 12-17 (ESV)

Nhưng khi họ tin Phi-líp khi ông rao giảng tin mừng về vương quốc của Đức Chúa Trời và tên của Chúa Giê Su Ky Tô, họ đã được báp têm, cả nam và nữ. Ngay cả chính Simon cũng tin, và sau khi làm báp têm, ông tiếp tục với Philip. Và khi nhìn thấy những dấu hiệu và những phép lạ vĩ đại được thực hiện, anh ấy đã rất kinh ngạc. Bây giờ, khi các sứ đồ tại Giê-ru-sa-lem nghe tin Sa-ma-ri đã nhận được lời của Đức Chúa Trời, họ sai Phi-e-rơ và Giăng đi xuống và đã cầu nguyện cho họ để họ có thể nhận được Đức Thánh Linh, vì anh ấy chưa rơi vào bất kỳ ai trong số họ, nhưng họ chỉ được làm báp têm nhân danh Chúa Jêsus. Sau đó, họ đặt tay trên họ và họ nhận được Đức Thánh Linh..

Công vụ 10: 44-48 (ESV)

Trong khi Phi-e-rơ vẫn đang nói những điều này, thì Đức Thánh Linh đã giáng trên tất cả những ai nghe lời. Và các tín đồ trong số những người chịu phép cắt bì đến với Phi-e-rơ đã rất kinh ngạc, vì ân tứ Đức Thánh Linh đã tuôn đổ trên cả dân ngoại. Vì họ đã nghe họ nói tiếng lạ và tán dương Đức Chúa Trời. Sau đó, Phi-e-rơ tuyên bố, "Có ai có thể giữ lại nước để rửa tội cho những người này, những người đã nhận được Đức Thánh Linh giống như chúng ta không? ” Và ông đã truyền cho họ làm báp têm nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô.... 

Công vụ 19: 2-7 (ESV)

Và ông ấy nói với họ, "Các bạn đã nhận được Đức Thánh Linh khi đã tin chưa?" Và họ nói, "Không, chúng tôi thậm chí còn chưa nghe nói rằng có Chúa Thánh Thần." Và anh ấy nói, "Sau đó, bạn đã được báp têm để làm gì?" Họ nói, "Vào lễ rửa tội của John." Và Phao-lô nói, “Giăng làm phép báp têm ăn năn, nói với dân chúng hãy tin vào Đấng sẽ đến sau ông, tức là Chúa Giê-xu.” Khi nghe điều này, họ đã được làm báp têm nhân danh Chúa Jêsus. Và khi Phao-lô đặt tay lên họ, Đức Thánh Linh đã đến trên họ, và họ bắt đầu nói tiếng lạ và nói tiên tri. Có khoảng mười hai người trong tất cả. 

1 Phi-e-rơ 3: 18-22 (ESV)

“Vì Đấng Christ cũng đã từng chịu đau khổ vì tội lỗi, kẻ công bình vì kẻ không công bình, để đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời, bị chết trong xác thịt nhưng được sống trong linh hồn, Ngài đã đi rao truyền cho các linh hồn trong tù, bởi vì trước đây họ đã không tuân theo, khi sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời chờ đợi trong thời Nô-ê, trong khi con tàu đang được chuẩn bị, trong đó một số ít, tức là tám người, đã được đưa qua nước một cách an toàn. Phép báp têm, tương ứng với điều này, giờ đây sẽ cứu bạn, không phải như một loại bỏ bụi bẩn khỏi cơ thể mà là một lời kêu gọi Đức Chúa Trời cho một lương tâm tốt, qua sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, người đã lên trời và là tại cánh tay phải của Đức Chúa Trời, với các thiên thần, chính quyền và quyền lực đã chịu sự phục tùng của anh ta. '

Rô-ma 6: 3-4 (ESV)

“Bạn không biết rằng tất cả chúng ta, những người đã từng báp têm vào Chúa Giê-xu đã chịu báp têm trong cái chết của mình? Do đó, chúng tôi được chôn cùng với Người bằng phép báp têm vào sự chết, để giống như Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại bởi sự vinh hiển của Đức Chúa Cha, thì chúng tôi cũng có thể bước đi trong sự sống mới.".

Cô-lô-se 2: 11-14 (ESV)

“Trong Ngài, anh em cũng được cắt bì bằng phép cắt bì không dùng tay, bằng cách bỏ thân thể xác thịt, bằng phép cắt bì của Đấng Christ, đã được chôn cùng ông ấy trong phép báp têm, trong đó bạn cũng được sống lại với ông ấy nhờ đức tin nơi công việc quyền năng của Đức Chúa Trời, người đã làm cho anh ta sống lại từ cõi chết. Còn bạn, người đã chết trong những điều vi phạm của bạn và không được cắt bì da thịt của bạn, Đức Chúa Trời đã làm cho sống cùng với Người, đã tha thứ cho chúng tôi mọi lỗi lầm của chúng tôi, bằng cách hủy bỏ hồ sơ nợ chống lại chúng tôi với các đòi hỏi pháp lý của nó. Cái này anh ấy để sang một bên, đóng đinh nó vào thập giá ”.

Giăng 3: 5-8 (ESV)

Chúa Giê-su trả lời: “Quả thật, tôi nói với anh em, Trừ khi một người được sinh ra bởi nước và Thánh Linh, người đó không thể vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Điều gì sinh ra bởi xác thịt là xác thịt, và điều gì sinh ra bởi Thánh Linh là linh hồn. Đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói với bạn, 'Bạn phải được sinh ra một lần nữa. ' Gió thổi đến nơi nó muốn, và bạn nghe thấy âm thanh của nó, nhưng bạn không biết nó đến từ đâu hoặc đi đâu. Vì vậy, nó là với tất cả những người sinh ra bởi Thần".

Hê-bơ-rơ 6: 1-8 (Bản dịch Tân ước tiếng A-ram Peshitta)

“Vì điều này, chúng ta nên rời khỏi điểm khởi đầu của lời của Đấng Christ và chúng ta sẽ đến lúc trưởng thành. Hay bạn sẽ lại đẻ cái khác nền tảng cho sự ăn năn từ những công việc đã chết và cho đức tin nơi Đức Chúa Trời, cho giáo lý về phép báp têm và việc đặt tay và cho sự sống lại từ kẻ chết và sự phán xét đời đời? Nếu CHÚA cho phép, chúng tôi sẽ làm điều này. Nhưng họ không thể, những người đã từng đã chịu phép báp têm và đã nếm thử món quà từ trời, đã nhận lãnh Đức Thánh Linh và đã nếm trải lời tốt lành của Đức Chúa Trời và quyền năng của thời đại sắp đến., phạm tội một lần nữa và được đổi mới để ăn năn ngay từ đầu và đóng đinh để miệt thị Con Đức Chúa Trời ngay từ đầu. Đối với trái đất, nơi uống những cơn mưa đến nhiều lần và sản sinh ra loại thảo mộc xanh tươi hữu ích cho những người mà nó đã được trồng trọt, nhận được một phước lành từ Đức Chúa Trời. Nhưng nếu nó tạo ra gai và cây tật lê, nó sẽ bị từ chối và không còn xa nữa là một lời nguyền, mà đúng hơn, kết cục của nó là lửa ”.

Bản đồ ý nghĩa đơn nhất trong Kinh thánh

Các hộp màu vàng là người / sinh vật và các hộp màu trắng là các khía cạnh của Chúa
Bản đồ ý nghĩa đơn nhất trong Kinh thánh Bản đồ ý nghĩa, liêm chínhsyndicate.com

Thần học Nhất thể: Có một Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, và một Chúa, Chúa Giê-xu Christ

1 Cô-rinh-tô 8: 4-6 (ESV)

“… Không có Chúa mà chỉ có một.” Vì mặc dù có thể có cái gọi là thần trên trời hoặc dưới đất - nhưng quả thật có rất nhiều “thần” và nhiều “chúa” - nhưng đối với chúng ta có một Đức Chúa Trời là Cha, vạn vật là từ ai và chúng ta tồn tại vì ai, và một Chúa, Chúa Giêsu Kitô, thông qua ai là tất cả mọi thứ và thông qua ai mà chúng ta tồn tại. "

1 Ti-mô-thê 2: 5-6 (ESV)

Cho tôi chỉ có một Đức Chúa Trời, và có một người trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, con người là Chúa Giê-su., người đã tự hiến mình làm giá chuộc mọi người, đó là lời chứng được đưa ra vào thời điểm thích hợp. ”

Giăng 17: 1-3 (ESV)

Khi Chúa Giê-su nói những lời này, ngài ngước mắt lên trời và nói: “Cha, giờ đã đến; tôn vinh Con của bạn rằng Con có thể tôn vinh bạn, vì bạn đã trao cho anh ta quyền hạn trên mọi loài xác thịt, để ban sự sống đời đời cho tất cả những ai mà bạn đã ban cho Người. AVà đây là sự sống vĩnh cửu, rằng họ biết bạn, Đức Chúa Trời thật duy nhất, và Chúa Giê-xu Christ mà bạn đã sai đến."

Công vụ 3:13, 26 (ESV)  

“Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta, đã tôn vinh tôi tớ Ngài là Chúa Giê-xu., người mà bạn đã giao nộp và từ chối trước sự chứng kiến ​​của Philatô, khi ông đã quyết định trả tự do cho anh ta…Đức Chúa Trời, đã làm cho tôi tớ của mình sống lại, đã sai anh ta đến với bạn trước hết, để ban phước cho anh em bằng cách biến mọi người trong anh em khỏi sự gian ác của mình. ”

Công vụ 5:30 (ESV)

“Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm cho Chúa Giê-xu sống lại, người mà bạn đã giết bằng cách treo cổ anh ta trên cây. Đức Chúa Trời đã tôn vinh anh ta ở bên hữu của mình như một Người Lãnh Đạo và Đấng Cứu Rỗi, để ban cho Y-sơ-ra-ên ăn năn và được tha tội ”.

Công vụ 17: 30-31 (ESV)

“Thời của sự ngu dốt Thiên Chúa bị coi thường, nhưng bây giờ ông ra lệnh cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn, bởi vì ông đã ấn định một ngày mà ông sẽ xét xử thế gian trong sự công bình. bởi một người mà anh ta đã chỉ định; và về điều này, Ngài đã bảo đảm cho tất cả mọi người bằng cách làm cho anh ta sống lại từ cõi chết. "

Hê-bơ-rơ 3: 1-2 (ESV)

“Vậy, hỡi anh em thánh thiện, anh em cùng nhận sự kêu gọi trên trời, hãy xem xét Chúa Giê-su, sứ đồ và thầy tế lễ thượng phẩm lời thú nhận của chúng tôi,  người trung thành với anh ta, người đã chỉ định anh ta, cũng như Môi-se cũng thành tín trong cả nhà Đức Chúa Trời ”.

Hê-bơ-rơ 5: 1-5 (ESV)

Trong mọi thầy tế lễ thượng phẩm được chọn trong số những người đàn ông được bổ nhiệm để hành động thay mặt cho những người đàn ông trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời, để cung cấp quà tặng và hy sinh cho tội lỗi. Anh ta có thể đối phó nhẹ nhàng với những kẻ ngu dốt và ương ngạnh, vì bản thân anh ta đang bị bao vây bởi sự yếu đuối. Vì điều này, anh ta có nghĩa vụ phải hy sinh cho tội lỗi của chính mình cũng như anh ta làm cho dân chúng. Và không ai lấy vinh dự này cho riêng mình, mà chỉ khi được Chúa gọi, giống như Aaron. Cũng vậy, Đấng Christ không tự tôn mình lên làm thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng được chỉ định bởi Đấng đã nói với Ngài: “Con là Con Ta, hôm nay Ta đã sinh ra con."

Hê-bơ-rơ 9: 24 (ESV)

“Vì Đấng Christ đã bước vào, không phải vào những nơi thánh được làm bằng tay, là bản sao của những điều có thật, nhưng vào chính thiên đàng, bây giờ xuất hiện trước mặt Chúa thay mặt chúng ta".

Phi-líp 2: 8-11 (ESV)

“Và được tìm thấy trong hình dạng con người, anh ta đã hạ mình xuống bằng cách trở nên vâng lời cho đến chết, thậm chí là chết trên thập giá. Vì vậy Đức Chúa Trời đã tôn cao anh ta và ban cho anh ta cái tên cao hơn mọi danh xưng, để nhân danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối đều phải cúi đầu, trên trời dưới đất và dưới đất, và mọi lưỡi đều xưng nhận điều đó. Chúa Giê-xu Christ là Chúa, với sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là Cha".

Ga-la-ti 1: 3-4 (ESV)

“Ân sủng cho bạn và hòa bình cho bạn từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã tự hiến vì tội lỗi của chúng ta đã giải cứu chúng ta khỏi thời đại xấu xa hiện tại, theo ý muốn của Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, vinh quang mãi mãi cho ai. Amen. ”

Khải Huyền 1: 5-6 (ESV)

"… từ Chúa Giê Su Ky Tô, nhân chứng trung thành, con đầu lòng của kẻ chết, và là người cai trị các vua trên trái đất. Đối với Đấng yêu thương chúng ta và đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta bằng huyết của Người và làm cho chúng ta trở thành một vương quốc, các linh mục đối với Đức Chúa Trời và Cha của mình, đối với anh ta là vinh quang và quyền thống trị mãi mãi. A-men. ”

Chúa Giê-su có thể được gọi là Đức Chúa Trời dựa trên khái niệm quyền tự quyết:

Khái niệm về đại lý Shaliach

Các tác nhân của Chúa được gọi là Chúa (mặc dù không phải như vậy theo nghĩa đen):

Đặc vụ của Chúa được gọi là Chúa, liêm chínhsyndicate.com

Thuyết Kitô học Nhất thể và Trinitarian

Unitarian vs Trinitarian Christology toàn vẹnsyndicate.com

Giao ước cũ: Đức Chúa Trời duy nhất vừa là Chúa vừa là Đức Chúa Trời

Phục truyền luật lệ ký 6: 4 (ESV)

“Hỡi Israel, hãy nghe: Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, Chúa là một".

Giao ước mới: Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời nhưng đã làm cho Chúa Giê-xu vừa là Chúa vừa là Đấng Christ

Công vụ 2:36 (ESV)

“Vì vậy, hãy cho cả nhà Y-sơ-ra-ên biết chắc chắn rằng Đức Chúa Trời đã làm cho anh ta vừa là Chúa vừa là Đấng Christ, Chúa Giê-xu này người mà bạn đã đóng đinh. "

Đối với chúng ta, có một Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, và một Chúa là Chúa Giê-xu Christ

1 Cô-rinh-tô 8: 4-6 (ESV)

"... không có Chúa mà chỉ có một. Vì mặc dù có thể có cái gọi là thần trên trời hoặc dưới đất - nhưng quả thật có rất nhiều “thần” và nhiều “chúa” - nhưng đối với chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha, vạn vật là từ ai và chúng ta tồn tại vì ai, và một Chúa, Chúa Giêsu Kitô, thông qua ai là tất cả mọi thứ và thông qua ai mà chúng ta tồn tại. "